Birleşmiş Milletler Kadın Dostu Kentler Programı Kapsamında Yerel Yöneticilerin Bilgilendirme Toplantısı

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programı çerçevesinde ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonunda İzmir’de kamu çalışanlarına yönelik Toplumsal Cinsiyet, Şiddet, Mobbing konulu eğitimlere devam ediliyor.

16807567_10154531240739403_7728538893755928681_n16797791_10154531239734403_617242087958879924_o

Bu eğitimler aynı zamanda ulusal ve yerel eşitlik eylem planlarında, Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadale Ulusal Eylem Planı’nda yer alan kurumlar arası iletişim, koordinasyon ve işbirliği sorumluluğu başlığı altında, kurumların yöneticilerine toplumsal cinsiyet bağlamında bilgi vermek sorumlulukları başlığı altında yer almaktadır.

 

 

16715901_10154531239589403_6745095798123816031_o16797337_10154531241089403_7196099249500959893_o

 

 

İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun alt komisyonu olan Eğitim Komisyonu daha önce merkeze bağlı beş ilçede (Urla, Aliağa, Karabağlar, Kiraz, Seferihisar) bu eğitimleri gerçekleştirmişti. 10 Şubat 2017 tarihinde de Karşıyaka ilçesinde üst düzey kamu personeline yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği çerçevesinde bir eğitim ve bilgilendirme semineri verilmiştir.

16797895_10154531241174403_3497989324799173_o

Eğitimde DEKAUM Müdürü Doç. Dr. Özlem BELKIS toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsiyete dayalı ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin uluslararası gelişimi, CTS Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Didem M. SİYEZ toplumsal cinsiyet kavramı, Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yeliz ÇAKIR kadınlara yönelik şiddet ve şiddetin tanımı ile türleri, EKOKAM Müdürü Itır BAĞDADİ ise Türkiye’nin Toplumsal Cinsiyete İlişkin Yükümlülükleri ile Yerel Yönetimler üzerine sunumlar gerçekleştirdiler.

16797495_10154531239884403_1503769292004442382_o

16729455_10154531239574403_999979873474064579_n

16700495_10154531241034403_4124982620190464500_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Adaleti: Kadın ve Aile Kongresi” Bildiri Çağrısı

 III. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi 2. afiş linki tıklayarak afişe ulaşabilirsiniz.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM); cinsiyet adaletini merkeze alan, tek tip kadın anlayışına karşın, farklılıkların kadını ve demokrasiyi zenginleştirdiğini benimseyen, kadın ve erkeğin mevcut fırsatlara ve olanaklara eşit oranda sahip olması gerektiğini savunan, demokratik mekanizmaları kullanarak, siyasal, sosyal, ekonomik sürdürülebilir kalkınmada kadının temsil oranını arttırmayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir.

KADEM, toplumsal cinsiyet, fırsat eşitliği, cinsiyet adaleti, eşitlik, feminizm, aile gibi kadın çalışmaları alanının ele aldığı kavramlarla birlikte, hukuk, siyaset bilimi, ekonomi, kültür, sanat, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, iletişim gibi sosyal bilimlerin çeşitli alanlarından farklı bakış açıları geliştirerek disiplinler arası nitelikli bilimsel makalelere yer veren hakemli KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’ni yayınlamaktadır.

Derneğin kuruluş amaçlarına uygun olarak; kadın konusunda yeni fikirsel çalışmaların yapılmasına katkı sağlamak, kadın çalışmaları alanında yapılan araştırmaları bir araya getirerek üretilen bilgi birikimini açığa çıkarmak, kadın literatüründeki mevcut eksiklikleri tamamlamak ve toplumsal cinsiyet adaleti başlığı altında “Kadın ve Aile” konusuna dikkat çekmek üzere, KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde 8 Mart 2017 tarihinde İstanbul’da “III. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi: Kadın ve Aile” başlıklı akademik kongre gerçekleştirilecektir. Kongrede sunulacak bildirilerle; kadının toplumsal, akademik, siyasal, ekonomik ve sosyal yaşamdaki yeri ve statüsü konusuna kadın ve aile bağlamında farklı bakış açıları getirilmesi öngörülmektedir.

Kongreye katılım ücretsiz olup, değerlendirmeye alınan bildiri özetleri arasından seçilecek ilk üç bildiri için ödül takdim edilecektir. Kongrede sunulan bildiriler, yazarları tarafından tam metin olarak makale formatında düzenlenmesi halinde hakemler tarafından değerlendirilmeye alınıp hakemli KADEM-Kadın Araştırmaları Dergisi’nin 3.cilt 1. sayısında yayınlanacaktır.

Kongreye yönelik ekte yer alan bildiri çağrısının Üniversiteniz öğretim elemanlarına duyurulması ve ilgili personellerin kongreye katılımının desteklenmesi hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla,

Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz

Kadın ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı

DEKAUM’un Tutum Belgesi bağlamındaki çalışmaları YÖK’te sunuldu…

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nda YÖK Akademide Kadın Çalışmaları Birimi koordinatörlüğünde üniversitelerin kadın araştırma merkezleri bir araya geldi.

30 Ocak 2017’de gerçekleşen toplantıda DEKAUM’un çalışmaları, ‘iyi örnekler’ başlığı ile Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi HÜKSAM ile birlikte iki iyi örnekten birisi olarak anlatıldı.

Kasım 2015 tarihli YÖK’ün TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TUTUM BELGESİ çerçevesinde üniversitelerin yükümlülüklerini yerine getirmekte ne gibi çalışmalar yaptıkları, bu bağlamda nasıl bir yol izlenebileceği üzerine düşünceler, deneyimler paylaşıldı.

Toplantı ile ilgili haber için http://www.yok.gov.tr/web/guest/universitelerin-kadin-arastirma-merkezleri-yok-te-biraraya-geldi
IMG-20170130-WA001920170130_164746

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISININ KİŞİSEL GELİŞİM YÖNELİMİ ARACILIĞIYLA KARİYER İYİMSERLİĞİ VE KARİYER UYUMLULUĞUNA ETKİSİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BAP BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN ARAŞTIRMA PROJEMİZ TAMAMLANMIŞTIR. 

kapak2

 

ÖZET

Projenin temel amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi lisans öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algısının incelenmesidir. Bu bağlamda ilk olarak toplumsal cinsiyet algısının yaş, cinsiyet, sınıf düzeyi ve cinsiyet rolü değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Ardından da toplumsal cinsiyet algısının kişisel gelişim yönelimi değişkeni aracılığıyla kariyer iyimserliği ve kariyer uyumluluğuyla ilişkisi test edilmiştir.

Araştırmaya Dokuz Eylül Üniversitesi’nde lisans öğrenimine devam eden 2255 öğrenci (1238 kadın, 1017 erkek) katılmıştır. Katılımcılara “Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği”, “Kariyer Geleceği Ölçeği”, “BEM Cinsiyet Rolleri Envanteri”, “Kişisel Gelişimi Yönelimi Ölçeği-II” ve “Kişisel Bilgi Formu” uygulanmıştır. Araştırmanın ilk amacı doğrultusunda frekans dağılımları hesaplanmış ardından t-testi ve tek yönlü ANOVA yapılmıştır. Araştırmanın ikinci amacı doğrultusunda hipotetik modelin test edilmesi için yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır.

Araştırmanın ilk amacı doğrultusunda yapılan analizler toplumsal cinsiyet algısının cinsiyete, yaşa, cinsiyet rolüne göre anlamlı bir farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Araştırmanın ikinci amacı doğrultusunda yapılan yol analizi sonucunda da eşitlikçi toplumsal cinsiyet algısı ile kariyer iyimserliği ve kariyer uyumluluğunun kişisel gelişim yönelimi değişkeni aracılığıyla ilişkili olduğu belirlenmiştir.

Araştırma sonuçları, üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algısını geliştirmeye yönelik farkındalık eğitimleri yapmanın ve kariyer farkındalığını arttırmaya yönelik yapılan çalışmalarda kariyeri etkileyen önemli bir faktör olarak toplumsal cinsiyet algısının değerlendirilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Anahtar kelimeler: toplumsal cinsiyet, kalıp yargılar, cinsiyet rolleri, kariyer iyimserliği, kariyer uyumluluğu, kişisel gelişim yönelimi, üniversite öğrencileri

NOT: PROJE RAPORUNUN TAMAMINA ULAŞMAK İSTEYENLER dekaum@deu.edu.tr mail atabilirler. 

 

 

 

 

 

25 KASIM KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ

DEKAUM

25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Dayanışma ve Mücadele Günü nedeniyle DESEM Bordo Salon’da DEKAUM, Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı ve TOCAT ortaklığında Prof. Dr. Meltem Çiçeklioğlu’nun Geçmişten Günümüze Sağlık Hizmetlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği başlıklı sunumunun yer alacağı bir etkinlik gerçekleştirilecektir.

DEKAUM, Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

KADIN ÇALIŞMALARI ANA BİLİM DALI , Sosyal Bilimler Enstitüsü

TOCAT , Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Öğrenci Topluluğu

SUNUM ve TARTIŞMA ,  Prof. Dr. Meltem Çiçeklioğlu, Geçmişten Günümüze Sağlık Hizmetlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği

25 KASIM 2016 / saat: 14:00

DESEM – Bordo Salon

 

BENİM ÇOCUĞUM

Benim Çocuğum, Buca Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda saat 13.30 da gösterime sunulacak .
Benim Çocuğum, çocukları LGBT bireyler olan Türkiyeli bir grup anne ve babaya odaklanarak, bu cesur ve ilham veren ebeveynlerin hikayelerini seyirciye taşıyan uzun metraj bir belgeseldir….
Homofobinin ve transfobinin karşısına çıkabilecek en güçlü, en sağlam direnişin sade ve içten bir anlatımı.”