Birim Kurulu Üyeleri


CTS Birimi Kurul Üyeleri;

Birim Koordinatörü: Prof.Dr. Diğdem M. Siyez, Buca Eğitim Fakültesi

Prof.Dr. Prof. Dr. Şükran ERTÜRK, Hukuk Fakültesi

Doç. Öğr. Üyesi Dr. Tijen DÜNDAR SEZER, Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Münevver AKTAŞ, Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Sesim SOYER GÜLEÇ, Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Özlem BELKIS, DEKAUM Müdürü

Prof.Dr. Akça TOPRAK ERGÖNEN, Tıp Fakültesi 

Prof.Dr. Türkan GÜNAY, Tıp Fakültesi 

Prof. Dr. Berna Binnur AKDEDE, Tıp Fakültesi

Av. Serap EKERCAN, Hukuk Müşavirliği