Birim Kurulu Üyeleri


CTS Birimi Kurul Üyeleri;

Birim Koordinatörü:  Doç. Dr. Mine AKKAN, Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Demet ÖZDAMAR, Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Nevzat KAYA, Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Akça TOPRAK ERGÖNEN, Tıp Fakültesi 

Prof. Dr. Belgin ÜNAL, Tıp Fakültesi 

Prof. Dr. Berna Binnur AKDEDE, Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Hatice Zekavet KABASAKAL, Buca Eğitim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Sesim SOYER GÜLEÇ, Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Sezgi Öktem SONGU, Hukuk Fakültesi

Av. Serap EKERCAN, Hukuk Müşavirliği

Av. Gamze KIZILIRMAK (KADEM İzmir Temsilcisi)