Birim Kurulu Üyeleri


CTS Birimi Kurul Üyeleri;

Birim Koordinatörü: Prof.Dr. Diğdem M. Siyez, BEF Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD

Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK, Hukuk Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Tijen DÜNDAR SEZER, Hukuk Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Münevver AKTAŞ, Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Özlem BELKIS, DEKAUM Müdürü

Prof.Dr. Şükran ERTÜRK, SBE Kadın Çalışmaları ABD

Prof.Dr. Akça TOPRAK ERGÖNEN, Tıp Fakültesi Adli Tıp ABD

Prof.Dr. Türkan GÜNAY, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD

Prof.Dr. Ayşegül Yıldız Yavuz, Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Av. Serap EKERCAN, Hukuk Müşavirliği

Yard. Doç. Dr. Sultan KAVİLİ ARAP, Sendika Temsilcisi

Mert YAZAREL Öğrenci Temsilcisi