CTS Başvuru


CTS BİRİMİ’NE BAŞVURU 

Birimimiz, Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyeleri ve elemanları, idari ve sözleşmeli personeli ve öğrencileri olmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi bileşenlerinin karşılaşabilecekleri cinsel saldırı ve cinsel taciz olayları konusunda onları bilgilendirmek, hukuki ve psikolojik destek vermek ve çözüm aramakla görevlendirilmiştir. Üniversitemiz öğrencileri ve personelinin “iş ve eğitim ilişkileri nedeniyle”bir arada bulundukları bütün durumlarda; hem üniversite içinde meydana gelen olaylar hem de üniversite bileşenleri arasında, dışarıda meydana gelen ancak üniversite ortamına taşınan ya da akademik yaşama ve çalışma ortamına etkisi olan eylemlerde birimimize aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Web: cts@deu.edu.tr

 Telefon: 0232 412 16 31