CTS Birimi

CTS

Sevgili Öğrencilerimiz,

Üniversitemiz kampüs alanları içerisinde cinsel taciz ve/veya saldırıya maruz kaldıysanız ya da bir arkadaşınızın bu yaşantılara maruz kaldığını görüyor ve yardım etmek istiyorsanız cts@deu.edu.tr e-posta adresi aracılığı ile bize ulaşabilirsiniz.

CİNSEL TACİZ VE SALDIRIYA KARŞI ASLA SESSİZ KALMAYIN.

Unutmayınız! Yaptığınız başvurularda kimlik bilgileriniz saklı tutulacaktır.

Prof.Dr. Diğdem M. SİYEZ
CTS Birim Sorumlusu

CİNSİYET AYRIMCILIĞI, CİNSEL ŞİDDET VE CİNSEL TACİZE KARŞI DESTEK BİRİMİ

Kadınlara yönelmiş şiddet, ülke gündeminde uzun süredir ilk sıralarda. Cinsiyete dayalı ayrımcılık, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ataerkil yaklaşımın bir uzantısı olarak cinsiyete dayalı her türlü ayrımcılığı, şiddetin her türlüsünü lanetliyor, mücadele için sizleri işbirliğine çağırıyoruz.

CTS, üniversitemizde kurulan Cinsiyet Ayrımcılığı, Cinsel Şiddet Ve Cinsel Tacize Karşı Destek Birimi’nin kısa adıdır.

Dokuz Eylül Üniversitesi, 8 Aralık 2015 tarihli Üniversite Senatosu toplantısında CİNSİYET AYRIMCILIĞI, ŞİDDET VE CİNSEL TACİZE KARŞI POLİTİKA BELGESİ’ni onaylayarak ilan etmiştir. Bu belge, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin bu konuda izleyeceği politikayı ortaya koymaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi, 22 Şubat 2016 tarihli Üniversite Senatosu toplantısında, CTS Birimi’nin Yönergesi’ni onaylayarak işler hale gelmesi için önemli bir adım atmıştır.

CTS Birimi, DEKAUM çatısı altında kurulan, cinsiyete dayalı bir ayrımcılığa, cinsel taciz ve cinsel saldırıya uğradığını düşünenlerin isimleri saklı kalmak üzere başvurabilecekleri, hukuki, psikolojik, tıbbi destek alabilecekleri bir destek birimidir.

CTS Birimi Kurul Üyeleri;

Birim Kordinatörü : Prof.Dr. Diğdem M. Siyez, BEF Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD

Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK, Hukuk Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Tijen DÜNDAR SEZER, Hukuk Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Münevver AKTAŞ, Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Özlem BELKIS, DEKAUM Müdürü

Prof.Dr. Berna Taner, SBE Kadın Çalışmaları ABD

Prof.Dr. Akça TOPRAK ERGÖNEN, Tıp Fakültesi Adli Tıp ABD

Prof.Dr. Türkan GÜNAY, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD

Prof.Dr. Ayşegül Yıldız Yavuz, Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Av. Serap EKERCAN, İdari Personel  Genel Sekreter Yardımcısı Vekili

Yard. Doç. Dr. Sultan KAVİLİ ARAP, Sendika Temsilcisi