CTS Birimi


Üniversitemizin pek çok bileşeninin desteğiyle, farklı fakülte, bölüm, sayamayacağımız kadar çok ve değerli öğretim üyesinin desteğiyle 2015 yılında, yükümlülüklerimizin çok önemli, çok anlamlı bir kısmını yerine getirdik.

Başta Hukuk Fakültesi ve Tıp Fakültesi olmak üzere, destek veren, bizzat çalışan, deneyimlerini paylaşan, üniversitemizin ışığının çoğalmasına katkıda bulunan bütün hocalarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz.

Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Tanışmadığımız, ulaşamadığımız, yolumuzun kesişmediği değerli öğretim üyeleri, üniversitemiz personeli, öğrencilerimiz… gelin, birlikte çalışalım. Deneyimlerimizi birleştirelim. Cinsiyete dayalı her türlü ayrımcılık, şiddet ve tacize karşı üniversitemizde güçlü bir seferberlik başlatalım.

Üniversitemiz çok önemli adımlar attı… Değişmeyen resmi değiştirmek için önemli adımlar…

8 Aralık 2015’te Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu, CİNSİYET AYRIMCILIĞI, ŞİDDET VE CİNSEL TACİZE KARŞI POLİTİKA BELGESİ’ni onaylayarak ilan etti.

22 Şubat’ta ise yine Senatomuz, Politika Belgesinin bir uzantısı ve gereği olarak CİNSİYET AYRIMCILIĞI, CİNSEL ŞİDDET VE CİNSEL TACİZE KARŞI DESTEK BİRİMİ YÖNERGESİ’ni de onaylamış bulunuyor.

CTS Biriminin amacı DEÜ öğretim üyeleri ve elemanları, idari ve sözleşmeli personeli ile öğrencileri olmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi bileşenlerinin karşılaşabilecekleri cinsel saldırı ve cinsel taciz olayları konusunda onları bilgilendirmek, hukuki ve psikolojik destek vermek ve çözüm aramaktır.