Devam Eden Projelerimiz


Devam Eden Projelerimiz

BAP – CTS Projesi: Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Birincil Önleme Stratejilerinin Geliştirilmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen bu proje Prof. Dr. Diğdem Siyez yürütücülüğünde sürdürülmektedir. Haziran 2017’de başlayan çalışmanın Aralık 2018’de tamamlanması planlanmıştır.

DEU Akademik ve İdari Çalışan Cinsiyet Dağılımı Haritası

Bu çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin güncel verilerinden hareket ederek ortaya konacak tabloda cinsiyet dağılımını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Veriler ışığında ortaya konacak fotoğraftan, akademik personelin fakülte ve bölüm bazındaki cinsiyet dağılımının, yönetsel yapılanmada kadın akademisyenlerin yoğunluğunun okunabileceği düşünülmektedir. Cinsiyet dağılımı, gerek akademik basamaklardaki paylaşım, çalışma alanlarındaki dağılım, yönetim kadrolarındaki yoğunluklar bakımından irdelenecektir.

Dokuz Eylül’ün Kadın Araştırmaları

Üniversitemizde farklı disiplinlerde üretilmiş kadın çalışmaları, toplumsal cinsiyet, feminizm, LGBT, Queer başlıklarına değinen ve makale, kitap, bildiri ve diğer çalışmaları bir araya getiren bir veri tabanı oluşturmaya çalışıyoruz. Yakın zamanda bu çalışmamızı, sayfamızda paylaşarak üniversitemizin alana yaptığı katkıyı ortaya koymuş olacağız.

Çalışmanın bir rapor olarak yayınlanmasından önce, üniversitemiz öğretim üyesi ve araştırmacılarının kadın, kadın çalışmaları, toplumsal cinsiyet, feminizm, lgbt, queer gibi başlıklarla ilişkilendirilebilecek 454 çalışmasının bir listesini burada paylaşıyoruz. Sözü geçen listeye  DEU Kadın Çalışmaları araştırmacıları dosyasından ulaşabilirsiniz. Bu liste, üniversitemizin akademik kimlik sayfalarından tek tek alınmış başlıklardır. Bu listeyi eğitim yılı içinde güncelleyerek bundan sonra da eğitim yılı sonlarında sürekli güncelleyerek devam ettirme amacındayız.

Kadın Çalışmaları alanında emek veren, düşünen, tartışma üreten üniversitemiz bilim insanlarını bir araya getirmek, üniversitemiz içinde bir iletişim ağı kurmak kısa vadeli hedefimiz. 2014/15 dönemi başında düzenleyeceğimiz etkinlik ve toplantı ile bu alanda çalışan tüm Dokuz Eylül öğretim üyesi ve araştırmacıları bir araya getirmek, bir toplantı ile buluşturmayı amaçlıyoruz.