GÜN BOYU 8 MART

Bu yıl 8 Mart 2017 Dünya Kadınlar Günü,  Gün Boyu 8 Mart adı altında kadın filmleri gösterimi ve söyleyişlerle gerçekleşti.

Açılış saat 10.30’da  başlayarak Yağmurlarda Yıkansam (2016, Yön. G. TARANÇ),  Köksüz (2014, Yön. D. AKÇAY KATIKSIZ) ve  Diren (2015) DESEM 75. Yıl Amfisin de film gösterimiyle devam etti.

Fuaye alanında ki Kokteyl  ile programımızı sonlandırdık.

DSC_0562

DSC_0550

 

 

 

 

 

DSC_0539

 

 

 

 

 

DSC_0544

DSC_0573

 

 

 

 

 

DSC_0615

DSC_0608

 

 

 

 

 

DSC_0661

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 MART 2017 DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

8 marat desem afis

Bu yıl 8 Mart 2017 Dünya Kadınlar Günü,  Gün Boyu 8 Mart adı altında kadın filmleri gösterimi ve söyleyişlerle gerçekleşecek.

Açılış saat 10.30’da Yağmurlarda Yıkansam (2016, Yön. G. TARANÇ),  Köksüz (2014, Yön. D. AKÇAY KATIKSIZ) ve

Diren (2015) devam edecek. Gösterim ve söyleşi bölümlerine katılmanızı dileyerek etkinliğe ilişkin afişi  sunuyoruz…

Yer:  DESEM 75. Yıl Amfisi ve Fuaye Alanı

Kokteyl: 18:00

 

DEKAUM  Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

DESEM  Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi                                                        

KADIN ÇALIŞMALARI ANA BİLİM DALI Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

III. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Adaleti: Kadın ve Aile Kongresi” Bildiri Çağrısı

 III. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi 2. afiş linki tıklayarak afişe ulaşabilirsiniz.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM); cinsiyet adaletini merkeze alan, tek tip kadın anlayışına karşın, farklılıkların kadını ve demokrasiyi zenginleştirdiğini benimseyen, kadın ve erkeğin mevcut fırsatlara ve olanaklara eşit oranda sahip olması gerektiğini savunan, demokratik mekanizmaları kullanarak, siyasal, sosyal, ekonomik sürdürülebilir kalkınmada kadının temsil oranını arttırmayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir.

KADEM, toplumsal cinsiyet, fırsat eşitliği, cinsiyet adaleti, eşitlik, feminizm, aile gibi kadın çalışmaları alanının ele aldığı kavramlarla birlikte, hukuk, siyaset bilimi, ekonomi, kültür, sanat, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, iletişim gibi sosyal bilimlerin çeşitli alanlarından farklı bakış açıları geliştirerek disiplinler arası nitelikli bilimsel makalelere yer veren hakemli KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi’ni yayınlamaktadır.

Derneğin kuruluş amaçlarına uygun olarak; kadın konusunda yeni fikirsel çalışmaların yapılmasına katkı sağlamak, kadın çalışmaları alanında yapılan araştırmaları bir araya getirerek üretilen bilgi birikimini açığa çıkarmak, kadın literatüründeki mevcut eksiklikleri tamamlamak ve toplumsal cinsiyet adaleti başlığı altında “Kadın ve Aile” konusuna dikkat çekmek üzere, KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde 8 Mart 2017 tarihinde İstanbul’da “III. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi: Kadın ve Aile” başlıklı akademik kongre gerçekleştirilecektir. Kongrede sunulacak bildirilerle; kadının toplumsal, akademik, siyasal, ekonomik ve sosyal yaşamdaki yeri ve statüsü konusuna kadın ve aile bağlamında farklı bakış açıları getirilmesi öngörülmektedir.

Kongreye katılım ücretsiz olup, değerlendirmeye alınan bildiri özetleri arasından seçilecek ilk üç bildiri için ödül takdim edilecektir. Kongrede sunulan bildiriler, yazarları tarafından tam metin olarak makale formatında düzenlenmesi halinde hakemler tarafından değerlendirilmeye alınıp hakemli KADEM-Kadın Araştırmaları Dergisi’nin 3.cilt 1. sayısında yayınlanacaktır.

Kongreye yönelik ekte yer alan bildiri çağrısının Üniversiteniz öğretim elemanlarına duyurulması ve ilgili personellerin kongreye katılımının desteklenmesi hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla,

Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz

Kadın ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı

25 KASIM KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ

DEKAUM

25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Dayanışma ve Mücadele Günü nedeniyle DESEM Bordo Salon’da DEKAUM, Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı ve TOCAT ortaklığında Prof. Dr. Meltem Çiçeklioğlu’nun Geçmişten Günümüze Sağlık Hizmetlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği başlıklı sunumunun yer alacağı bir etkinlik gerçekleştirilecektir.

DEKAUM, Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

KADIN ÇALIŞMALARI ANA BİLİM DALI , Sosyal Bilimler Enstitüsü

TOCAT , Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Öğrenci Topluluğu

SUNUM ve TARTIŞMA ,  Prof. Dr. Meltem Çiçeklioğlu, Geçmişten Günümüze Sağlık Hizmetlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği

25 KASIM 2016 / saat: 14:00

DESEM – Bordo Salon

 

DEKAUM I. KADIN ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU “EDEBİYAT VE SANATTA TARİH DIŞINDA BIRAKILANLAR” 3–4 KASIM 2016

Değerli Araştırmacılar,

19.yüzyılın son dönemi ve 20. yüzyılın ilk yıllarına tanıklık etmiş ‘kadın’ sanatçı ve edebiyatçılarımızın büyük bir bölümü ne yazık ki bugün yeterince tanınmamaktadır. Dönemlerinde ve sonrasında kronik algı ve eril bakışın dışlayıcı etkisiyle görünürlükleri ve isimleri ya silinmiş ya da çok kısıtlı bir çevre içinde kalmıştır. Bu bağlamda, sanat ve düşünce tarihimizin disiplinler arası bir etkileşim ve üretim ile tamamlanması, yeniden yazılması ve irdelenmesi için bu alanda çalışan araştırmacıları, sanatçıları bir araya gelmeye, birlikte düşünmeye, tartışmaya ve bilgiyi paylaşmaya davet ediyoruz.

Edebiyat ve sanatın dışında bırakılan kadınları, üretimden alımlama süreçlerine kadar tarihin dışında bırakılma nedenlerini ve sonuçlarını araştıralım, bugünü ve yarınımızı eşit bir anlayışta kurmak için geçmişi irdeleyelim, inceleyelim.

Sempozyum genel başlıkları:

  • Toplumsal cinsiyet ve benlik inşası
  • Güzellik, beden algısı ve temsiliyet
  • Mekân ve zaman algısı, temsil ve dönüşüm
  • Arzu, yasa ve yasadışının yaratılma stratejileri
  • Yaratma süreci, etkilenme endişesi, sanatsal otorite
  • Dil, toplumsal cinsiyet ve yaratma stratejileri
  • Edebiyat/sanatta cinsellik, cinsiyet, toplumsal cinsiyet
  • Değerler, gelenekler ve hiyerarşik söylemin yeniden üretimi, aşındırma stratejileri
  • Sınıf, etnisite, cinsiyet ilişkileri, temsiliyet
  • Kadın imgesindeki dönüşüm

(Bildiri özetleri 300–500 sözcük olarak dekaumsemp2016@deu.edu.tr mail adresine gönderilebilir).

Önemli tarihler:

Bildiri Özeti ve Poster Bildiri Son Gönderim Tarihi: 15 Mayıs 2016

Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulma Tarihi: 6 Haziran 2016

Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 3 Ekim 2016

Sempozyumla ilgili detaylı bilgiye http://dekaumsempozyumu2016.deu.edu.tr/ linkinden ulaşabilirsiniz.

 

 

Kadın ya da Erkek Olmak ve Kariyer İyimserliği: “Türkiye’de Üniversite Öğrencilerinde Kariyer İyimserliği ve Uyumluluğunun Yordanması: Kişisel Gelişim Yönelimi ve Sosyo-Demografik Değişkenlerin Rolü”

DEKAUM’un Bilimsel Araştırma Projesi olarak 2014 yazında başlağı çalışma verilerinin bir bölümü, 17. Uluslararası Eğitim ve Gelişim Psikolojisi Konferansı’nda sunuldu. Proje, Dokuz Eylül Üniversitesi lisans öğrencileri arasında toplumsal cinsiyet algısına bağlı kariyer iyimserliğini, bireyin cinsiyetinin geleceğini belirlemede hangi yargıları getirdiğini araştırmaya odaklanıyor. Bu proje, toplanan data bakımından oldukça geniş bir çalışma alanını kapsıyor. Projenin sonuçları, sonraki dönemde, üniversitemiz içinde, kariyer planlamasında toplumsal cinsiyet rollerinin olumsuz etkilerini aşmayı hedefleyen çalışma ve etkinlikler ile desteklenecek.

6-7 Ağustos’ta Holanda’nın Naarden kentinde gerçekleşen uluslararası konferans, WASET (World Academy of Science, Engineering and Technology) tarafından organize edildi.

20150806_092253 20150806_092233Çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi lisans öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algılarına bağlı olarak kariyet iyimserliklerini ölçmeyi, ardından üniversite genelinde bu bağlamda eğitim ve etkinlik çalışmalarının yapılmasını hedefliyor. Bildiriyi ekip adına DEKAUM yönetim kurulu üyesi ve proje yöneticisi Prof.Dr. Diğdem M. SİYEZ sundu…

bildiri özeti için tıklayınız:  Predicting_Career_Adaptability_and_Optimism_among_University

20150806_084204

Ortak Kitap Çağrısı

 

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Değerli Araştırmacıları,

 

İzmir’deki üniversitelerin Kadın Araştırma Merkezleri ve merkez bulunmayan üniversitelerin temsilcileri, Kadın Çalışmaları Ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği alanındaki çalışmalara üniversite içi, kentsel ve toplumsal gelişim çerçevesinde katkıda bulunmak amacıyla Ekim 2015’ten bu yana düzenli olarak bir araya gelmektedirler. Bu tarihten itibaren çalışmalarını sürdüren grup, akademik bir yayın ile alana katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Bu amaçla, her biri ayrı bir alt başlıkta odaklanmak üzere yılda bir defa ortak kitap yayınlamayı planlamaktadır.

Toplumsal Cinsiyet ve…  üst başlığıyla 2016’da yayınlanacak olan ilk kitabın alt başlığı Kadın ve Siyaset olarak belirlenmiştir. Bir ortak akademik kitap biçiminde tasarlanan bu yayın için tüm alanlardan makaleler kabul edilecektir.

Katkılarınızı memnuniyetle bekler iyi çalışmalar dileriz.

 

tarihler                                                                   :

tam metin gönderimi : 30 Kasım 2015,

hedeflenen yayın tarihi : şubat 2016

iletişim için: dekaum@deu.edu.tr, ozlem.belkis@deu.edu.tr