Birleşmiş Milletler Kadın Dostu Kentler Programı Kapsamında Yerel Yöneticilerin Bilgilendirme Toplantısı

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programı çerçevesinde ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonunda İzmir’de kamu çalışanlarına yönelik Toplumsal Cinsiyet, Şiddet, Mobbing konulu eğitimlere devam ediliyor.

16807567_10154531240739403_7728538893755928681_n16797791_10154531239734403_617242087958879924_o

Bu eğitimler aynı zamanda ulusal ve yerel eşitlik eylem planlarında, Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadale Ulusal Eylem Planı’nda yer alan kurumlar arası iletişim, koordinasyon ve işbirliği sorumluluğu başlığı altında, kurumların yöneticilerine toplumsal cinsiyet bağlamında bilgi vermek sorumlulukları başlığı altında yer almaktadır.

 

 

16715901_10154531239589403_6745095798123816031_o16797337_10154531241089403_7196099249500959893_o

 

 

İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun alt komisyonu olan Eğitim Komisyonu daha önce merkeze bağlı beş ilçede (Urla, Aliağa, Karabağlar, Kiraz, Seferihisar) bu eğitimleri gerçekleştirmişti. 10 Şubat 2017 tarihinde de Karşıyaka ilçesinde üst düzey kamu personeline yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği çerçevesinde bir eğitim ve bilgilendirme semineri verilmiştir.

16797895_10154531241174403_3497989324799173_o

Eğitimde DEKAUM Müdürü Doç. Dr. Özlem BELKIS toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsiyete dayalı ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin uluslararası gelişimi, CTS Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Didem M. SİYEZ toplumsal cinsiyet kavramı, Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yeliz ÇAKIR kadınlara yönelik şiddet ve şiddetin tanımı ile türleri, EKOKAM Müdürü Itır BAĞDADİ ise Türkiye’nin Toplumsal Cinsiyete İlişkin Yükümlülükleri ile Yerel Yönetimler üzerine sunumlar gerçekleştirdiler.

16797495_10154531239884403_1503769292004442382_o

16729455_10154531239574403_999979873474064579_n

16700495_10154531241034403_4124982620190464500_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEKAUM’un Tutum Belgesi bağlamındaki çalışmaları YÖK’te sunuldu…

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nda YÖK Akademide Kadın Çalışmaları Birimi koordinatörlüğünde üniversitelerin kadın araştırma merkezleri bir araya geldi.

30 Ocak 2017’de gerçekleşen toplantıda DEKAUM’un çalışmaları, ‘iyi örnekler’ başlığı ile Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi HÜKSAM ile birlikte iki iyi örnekten birisi olarak anlatıldı.

Kasım 2015 tarihli YÖK’ün TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TUTUM BELGESİ çerçevesinde üniversitelerin yükümlülüklerini yerine getirmekte ne gibi çalışmalar yaptıkları, bu bağlamda nasıl bir yol izlenebileceği üzerine düşünceler, deneyimler paylaşıldı.

Toplantı ile ilgili haber için http://www.yok.gov.tr/web/guest/universitelerin-kadin-arastirma-merkezleri-yok-te-biraraya-geldi
IMG-20170130-WA001920170130_164746

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISININ KİŞİSEL GELİŞİM YÖNELİMİ ARACILIĞIYLA KARİYER İYİMSERLİĞİ VE KARİYER UYUMLULUĞUNA ETKİSİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BAP BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN ARAŞTIRMA PROJEMİZ TAMAMLANMIŞTIR. 

kapak2

 

ÖZET

Projenin temel amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi lisans öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algısının incelenmesidir. Bu bağlamda ilk olarak toplumsal cinsiyet algısının yaş, cinsiyet, sınıf düzeyi ve cinsiyet rolü değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Ardından da toplumsal cinsiyet algısının kişisel gelişim yönelimi değişkeni aracılığıyla kariyer iyimserliği ve kariyer uyumluluğuyla ilişkisi test edilmiştir.

Araştırmaya Dokuz Eylül Üniversitesi’nde lisans öğrenimine devam eden 2255 öğrenci (1238 kadın, 1017 erkek) katılmıştır. Katılımcılara “Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği”, “Kariyer Geleceği Ölçeği”, “BEM Cinsiyet Rolleri Envanteri”, “Kişisel Gelişimi Yönelimi Ölçeği-II” ve “Kişisel Bilgi Formu” uygulanmıştır. Araştırmanın ilk amacı doğrultusunda frekans dağılımları hesaplanmış ardından t-testi ve tek yönlü ANOVA yapılmıştır. Araştırmanın ikinci amacı doğrultusunda hipotetik modelin test edilmesi için yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır.

Araştırmanın ilk amacı doğrultusunda yapılan analizler toplumsal cinsiyet algısının cinsiyete, yaşa, cinsiyet rolüne göre anlamlı bir farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Araştırmanın ikinci amacı doğrultusunda yapılan yol analizi sonucunda da eşitlikçi toplumsal cinsiyet algısı ile kariyer iyimserliği ve kariyer uyumluluğunun kişisel gelişim yönelimi değişkeni aracılığıyla ilişkili olduğu belirlenmiştir.

Araştırma sonuçları, üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algısını geliştirmeye yönelik farkındalık eğitimleri yapmanın ve kariyer farkındalığını arttırmaya yönelik yapılan çalışmalarda kariyeri etkileyen önemli bir faktör olarak toplumsal cinsiyet algısının değerlendirilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Anahtar kelimeler: toplumsal cinsiyet, kalıp yargılar, cinsiyet rolleri, kariyer iyimserliği, kariyer uyumluluğu, kişisel gelişim yönelimi, üniversite öğrencileri

NOT: PROJE RAPORUNUN TAMAMINA ULAŞMAK İSTEYENLER dekaum@deu.edu.tr mail atabilirler. 

 

 

 

 

 

BENİM ÇOCUĞUM

Benim Çocuğum, Buca Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda saat 13.30 da gösterime sunulacak .
Benim Çocuğum, çocukları LGBT bireyler olan Türkiyeli bir grup anne ve babaya odaklanarak, bu cesur ve ilham veren ebeveynlerin hikayelerini seyirciye taşıyan uzun metraj bir belgeseldir….
Homofobinin ve transfobinin karşısına çıkabilecek en güçlü, en sağlam direnişin sade ve içten bir anlatımı.”

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde, DEKAUM, bir sunum gerçekleştirdi. Bu yılın teması, kadın cinayetleri ve kadınlara yönelik şiddet eylemlerinde bir azalma olmaması, 7 temmuz 2015’te meclise sunulan yasanın görüşmeye ve sonuca bağlanmaması ve ceza indirimlerinin, iyi hal indirimlerinin sürmesi nedeniyle DEĞİŞMEYEN FOTOĞRAF…

“Bir yıl içinde bu fotoğraf değişmedi. Ülke geneline baktığımızda kadın cinayetleri azalmadı, yok olmadı. Biz de afişimizi değiştirmedik. Aynı gelini, aynı üzgün kadını kullandık. Galiba bu figürü her fırsatta kullanmaya devam edeceğiz. Bize kadın cinayetlerinin, kadınlara yönelik şiddetin durmadığını, devam ettiğini unutturmasın, hep hatırlatsın diye. Umarız, bir gün büyük fotoğraf değişir, bu cinayetler son bulur. O güne kadar bu genç kadın bir hayalet gibi aramızda dolaşacak, bize görmezden geldiğimiz, unutmaya çalıştığımız gerçekleri hatırlatacak… Acımızı taze tutsun ki bir şeyler yapmamız gerektiğini unutmayalım!”

DEĞİŞMEYEN FOTOĞRAFI, kendi yaşam alanımızda, üniversitemizde DEĞİŞTİRMEK istiyoruz. Bunun için bu yıl üniversitemizin iki önemli adımı üzerine bilgi vermeyi, duyurmayı amaçlayan bir sunum hazırladık.

8 Aralık 2015’te Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu, CİNSİYET AYRIMCILIĞI, ŞİDDET VE CİNSEL TACİZE KARŞI POLİTİKA BELGESİ’ni onaylayarak ilan etti.

22 Şubat’ta ise yine Senatomuz, Politika
Belgesinin bir uzantısı ve gereği olarak CİNSİYET AYRIMCILIĞI, CİNSEL ŞİDDET VE CİNSEL TACİZE KARŞI DESTEK BİRİMİ YÖNERGESİ’ni onaylamış bulunuyor.

Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü 2016: Son başvuru tarihi 31 Ekim 2016’dır.

dk_anabannerhttp://genderforum.sabanciuniv.edu/tr/dicle-kogacioglu-makale-odulu-0

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, 2010 yılından itibaren Dicle Koğacıoğlu anısına her yıl tekrarlanan, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu tarafından gerçekleştirilen bir makale ödülü yarışması düzenlemektedir.

 

Ödülün amacı, Türkiye toplumu ve kültürü üzerine toplumsal cinsiyet odaklı araştırmaları desteklemek ve genç araştırmacıları teşvik etmektir. Yarışma, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile ve yüksek lisans derecesini son iki sene içerisinde almış araştırmacılara açıktır. Yarışmaya katılan makaleler anonim olarak, üniversitelerarası bir seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.

 

Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü, 2016 yılı için birinciye 3000TL, ikinciye 1500TL, üçüncüye 1000TL olarak belirlenmiştir. Kazananlar düzenlenecek bir günlük konferans sonunda duyurulacaktır.

 

Başvuru Koşulları:

  • Yarışmaya katılacak makaleler daha önce yayımlanmamış, toplumsal cinsiyet odaklı, yeni ve özgün olmalıdır. Makalenin dili Türkçe olmalıdır.
  • Makaleler, başlık, dipnotlar ve referanslar dâhil 6000 kelimeyi aşmamalı, dipnotlar sayfa altına değil makale sonuna eklenmelidir.
  • Makaleye ek olarak 500 kelimelik bir özet ve başvuru sahibinin özgeçmişi ayrıca sunulmalıdır.
  • Makale veya özette ad, soyadı, kurum belirtilmemeli; anonim dosya olarak gönderilmelidir.
  • Başvuru sahibinin adı, soyadı, kurumu, yazışma ve e-posta adresiyle diğer iletişim bilgileri açıkça ayrı bir dosyada belirtilmelidir.
  • Makale, özet, özgeçmiş ve iletişim bilgileri ayrı Word dosyaları olarak gönderilmelidir.
  • Başvurular kogaciogluodulu@sabanciuniv.edu adresine iletilmelidir.
  • Son başvuru tarihi 31 Ekim 2016’dır.

Sabancı Üniversitesi

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi

Sabancı University Excellence Center for Gender and Women’s Studies

 

Orta Mahalle, Üniversite Caddesi No:27 Tuzla, 34956 İstanbul
T : +90 216 483 9330

F : +90 216 483 9250

E : genderforum@sabanciuniv.edu

 

http://genderforum.sabanciuniv.edu