YÖK BelgeleriYÖK Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi

Çalıştay Sonuç Raporu

Özgecan Aslan cinayetinin kurumların kadınlara yönelik şiddetle mücadele bağlamında harekete geçmelerinde, eylem planları oluşturmalarındaki rolü yadsınamaz. Ancak Özgecan, kocaları, babaları, kardeşleri, oğullları, yani yakınları ya da tanımadıkları ama hep erkekler tarafından öldürülen yüzlerce kadından sadece biri… DEKAUM olarak katıldığımız, davet edildiğimiz pek çok kurumda bu konuda büyük bir iyi niyetle çalışmalar yapıldığına tanığız. Ne yazık ki iyi niyet kesin bir çözüm üretmek için tek başına yeterli değil.

Bizim için YÖK’ün 7 Mayıs 2015’te düzenlediği TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI ÜNİVERSİTE ÇALIŞTAYI önemlidir. Üniversitelerin Kadın Araştırma Merkezleri’nin ve merkezi olmayan üniversitelerde bu konuda çalışan öğretim üyelerinin davet edildiği çalıştayda 4 ana başlıkta çalışma grupları oluşturulmuştu. İlgili çalıştay raporlarına YÖK sayfasından ulaşılabilir, zira YÖK bu raporları öyle önemsemiştir ki öncelikle Yönetim Kurulu Kararı (29 Mayıs 2015) olarak ilan etmiş, daha sonra birebir çalıştay sonuç raporlarından yola çıkarak hazırlanmış bir TUTUM BELGESİ oluşturmuş ve tüm üniversitelere göndermiştir. Bu iki belge ile üniversitelerin yükümlü tutuldukları konu başlıkları hatırlanabilir:1.toplumsal cinsiyet eşitliği dersinin zorunlu ders olarak müfredata dahil edilmesitoplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kampüs atmosferi

  • toplumsal cinsiyet eşitliği dersinin zorunlu ders olarak müfredata dahil edilmesi
  • toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kampüs atmosferi
  • cinsel taciz ve saldırıya karşı mücadele ve destek birimlerinin oluşturulması
  • kadın çalışmaları akademik disiplininin yaygınlaştırılması.

Bu belgeleri senatolarında onaylamış diğer üniversiteler:

Ankara Üniversitesi Cinsel tacize ve cinsel saldırıya karşı politika belgesi
Boğaziçi Üniversitesi Tacizden koruma ve korunma kılavuzu
Sabancı üniversitesi Cinsel tacize karşı önlem ve ilkeler belgesi
Koç üniversitesi Cinsel tacizi önleme yönetmeliği
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğrenci diplin yönetmeliği, cinsel taciz yönetmeliği
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv Cinsel tacize karşı etik ilkeler belgesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Cinsel taciz ve ayrımcılığı önleme yönergesi
Kadir Has Üniversitesi Tacizi ve ayrımcılığı önleme politikası
Mersin Üniversitesi

Mobbingi Önleme Birimi Yönergesi

Cinsel Taciz ve Saldırıyı Önleme  İlkeler Belgesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Cinsiyet Ayrımcılığı, Şiddet ve Cinsel Tacize Karşı Politika Belgesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Cinsel tacizi ve saldırıyı önleme birimi
Doğu Akdeniz Üniversitesi Cinsel tacize ve saldırıya karşı politika belgesi
Muğla Sıktı Koçman Üniversitesi Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıyla Mücadele Kurulu
İstanbul Bilgi Üniversitesi Cinsel Tacizi ve Saldırıyı Önlemeye Yönelik Politika Belgesi