Yönetim Kurulu

 

YÖNETİM KURULU

Doç.Dr. Aslı ÖZDEMİR
Müdür
Doç.Dr. Mine AKKAN
Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Sesim SOYER GÜLEÇ
Müdür Yardımcısı
Doç.Dr. Rabia Bahar ÜSTE
Doç.Dr. Hatice Zekavet KABASAKAL