Yönetim Kurulu


Doç. Dr. Özlem BELKIS (Müdür), Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü

Prof. Dr. Diğdem Müge SİYEZ,  Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve  Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Prof. Dr. Türkan GÜNAY, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Songül ERCAN, Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü Genel Dilbilimi Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Tijen DÜNDAR SEZER, Hukuk  Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı