Yönetim ve Yönetim Kurulu

 

YÖNETİM KURULU

Doç.Dr. Özlem BELKIS
Prof.Dr. Diğdem Müge SİYEZ
Prof.Dr. Türkan GÜNAY
Yrd. Doç.Dr. Gülsüm Songül ERCAN
Yrd. Doç.Dr. Tijen DÜNDAR SEZER

YÖNETİM

Doç.Dr. Özlem BELKIS
Müdür
Araş.Gör.Dr. Yağmur SOYLU
Müdür Yardımcısı
Uzman Şirvan BEKTAŞ KARTAL