Administrative Committee


Administrative Committee Members:                                                                                                     :

Yard. Doç. Dr. Özlem BELKIS (Head of Departmant)
Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü

ozlem.belkis@deu.edu.tr

 

Prof. Dr. Berna TANER,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı

 

Prof. Dr. Diğdem Müge SİYEZ,
Buca Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı

 

Yard. Doç. Dr. Gülsüm Songül ERCAN,
Edebiyat Fakültesi, Dilbilim Bölümü, Genel Dilbilim Ana Bilim Dalı

 

Araş. Gör. Dr. Emir ÖZEREN,
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon, Genç DEKAUM Başkanı

emir.ozeren@deu.edu.tr