Related Institutions


Adnan Menderes Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi(KATCAM)
http://www.akdeniz.edu.tr/katcam/

Anadolu Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma, Uygulama ve Eğitim Merkezi

Tel:0222 3350581/2448 Fax: 0222 320 4520

Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM)
http://kasaum.ankara.edu.tr/

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı
http://www.ankara.edu.tr/institutes/sosyal

Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
http://kasaum.atilim.edu.tr/

Başkent Üniversitesi Kadın-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜKÇAM)
http://bukcam.baskent.edu.tr/

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAM)
http://kam.comu.edu.tr/

Çankaya Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KADUM)
http://kadum.cankaya.edu.tr/

Çukurova Üniversitesi Kadın Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tel: (322) 338 60 84 / 3108 Faks: (322) 338 65 72

Ege Üniversitesi Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanlığı
www.sosbilen.ege.edu.tr

Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAM)
Tel: (232) 373 31 28 / 388 10 67 / 390 20 66

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAM)
http://eskam.ogu.edu.tr/

Gazi Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
http://www.kadinsorunlari.gazi.edu.tr/

Gaziantep Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜKAMER)
http://www1.gantep.edu.tr/~gukamer/

Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM)
http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/

İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAUM)
 http://kadinarastirmalari.istanbul.edu.tr/

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları UygulamaveAraştırmaMerkezi
http://www.kaum.itu.edu.tr/

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezihttp://kam.kmu.edu.tr/anamenu.aspx?ayrinti=84

Kars Kafkas Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KSAUM)
http://kauksaum.kafkas.edu.tr/

Kocaeli Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM)
http://kasaum.kocaeli.edu.tr

Marmara Üniversitesi Kadın İşgücü İstihdamı Araştırma ve Uygulama Merkezi
http://www.marmara.edu.tr/tr/arastirma/kadin-isgucu-istihdami

Mersin Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (MERKAM)
http://merkam.mersin.edu.tr

Muğla Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (MÜKAMER)

Tel: (252) 211 10 00-211 17 61-211 16 64 Faks: (252) 223 84 91

Mustafa Kemal Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADMER)
http://www.mku.edu.tr/arastirma/kadmer/

Nevşehir Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi( NÜKÇAM)

ODTÜ Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanlığı
http://www.gws.metu.edu.tr

Pamukkale Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
www.saukam.sakarya.edu.tr

Süleyman Demirel Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi(SAUKAM)
http://kasaum.sdu.edu.tr

Trakya Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜKSAM)
Tel: (284) 235 71 51/1214 Faks: (284) 235 73 63

Uşak Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
http://www.usak.edu.tr/uksam.html

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi (YUKAM)
Tel: (432) 225 12 72/1425 Faks: (432) 225 12 72