Library


Kadın Çalışmaları, Feminizm, Queer ve Toplumsal Cinsiyet başlığındaki çalışmalar, her geçen gün daha büyük bir birikim oluşturmaktadır.

Yüzyılın başında şekillenen ve yoğun olarak eylemsel olan Birinci Dalga Feminizm’den sonra, savaş sonrası dönemde şekillenen ve alanın temel kuramsal kaynaklarına kavuşmasını sağlayan İkinci Dalga Feminizm günümüz araştırmalarının da başvuru ve başlangıç noktalarını oluşturmaktadır. Akademik alanda toplumsal cinsiyet ve feminizm, queer, kadın çalışmaları disiplinlerinde 1960, hatta 1970’lerde başlayan kuramsal çalışmalar 1980’lerde yeni bir ivme kazanarak bugüne ulaştı. Ülkemizde de bu disiplinlerde, pek çok çalışma yapılmış, yapılmaktadır. İçinde bulunduğumuz dönemde, genç bir akademik disiplinin gelişme dönemine tanıklık ediyoruz. Farklı dillerden Türkçe’ye çevrilen çalışmalar ve temel kuramlar yanında, bu coğrafyanın sorunlarını, tarihini, geçmişini irdeleyen araştırmalar, çalışmalar gerçekleştirilmekte, yayımlanmakta.

DEKAUM olarak Türkçe yayınlanmış kaynakları ve içeriklerini araştırmacılarla paylaşmanın faydalı olacağını düşündük. Bu amaçla, Kadin Calismalari Kaynakcasi başlığıyla bir dosya oluşturduk. Çalışmamız, düzenli bir sırayla başlamadı ne yazık ki. Ancak devam ediyor ve zaman zaman güncellenecek. Bu sayfayı takip ederek daha güncel dosyalara ulaşabilirsiniz. Ayrıca sizden gelecek önerileri de seve seve kabul edeceğiz.

Ayrıca, Merkezimiz arşivindeki kaynakların bir listesini de aşağıda paylaşıyoruz.

Kadın Çalışmaları alanında özgün, tartışma üreten çalışmalar dileriz.

 

Thanks to Hazal TIRNAKÇI and Ayşem MEKENGEÇ for the bibliography .

 

 

Hard Copy Books in Our Library:

Işılay SAYGIN’s donations;

 • Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı (Aralık 1991); Türk Aile Ansiklopedisi, (3 Cilt), Ankara: T.C.Başbakanlık Aile Araştırmaları Kurumu Yayınları.
 • T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı. (1999). Türk Ailesinin Yaşadığı Mekanlara / Konutlara İlişkin Eğilimler. Bilim Serisi 114, Cilt 2, Ankara, Başbakanlık Basımevi.
 • T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı. (1998). Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan Terör Nedeniyle Göç Eden Ailelerin Sorunları. Bilim Serisi 115, Ankara, Özkan Matbaacılık Ltd.Şti.
 • ÇAKMAKLI, K; Aileler İçin Sosyal Hizmet, 2.Baskı, T.C. Devlet Bakanlığı Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları.
 • T.C.Devlet Bakanlığı Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı (1998); III.Aile Şurası
 • T.C.Devlet Bakanlığı; 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve Uygulanması.
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı; (Mart 1991), 8 Mart “Dünya Kadınlar Günü”.
 • T.C.Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı; (Mayıs 1997), Bizim Ailemiz-Üç Aylık Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, Sayı:2 Yıl:1, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • T.C.Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı; (Mart 1998), Bizim Ailemiz-Üç Aylık Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, Sayı:4 Yıl:2, Ankara, Takav.
 • T.C.Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı; (Temmuz 1998), Bizim Ailemiz-Üç Aylık Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, Sayı:5 Yıl:2, Ankara, Takav.
 • T.C.Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı; (Aralık 1998), Bizim Ailemiz-Üç Aylık Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, Sayı:6 Yıl:2, Ankara, Takav.

DEU Faculty of Science’s Donations;

 • Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi (13-16 Ekim 2009); 21.Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar: Değişim ve Güçlenme. (5 Cilt), Nisan 2010, D.E.Ü Fen Fakültesi, İzmir.

Prof.Dr. Tülay ÖZÜERMAN’ donation;

 • Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi (13-16 Ekim 2009); Kongre Özet Kitabı. D.E.Ü Fen-Edebiyat Fakültesi, İzmir.
 • DEMİR, Z; Almanya’da Yaşayan Türk Kadınları Durumları, Sorunları, Din ve Diyanet Algıları, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları (2010)
 • GÖREN, Z; Farklı Cinslerin Eşitliği Sempozyumu (17-18 Mayıs 1998), İzmir: D.E.Ü Hukuk Fakültesi.
 • ALTAN ARSLAN, Ş; T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik, (Aralık 2000), Ankara.
 • 4.Ulusal Kadın Çalışmaları Toplantısı (7-9 Eylül 1998); “Kadın Sorunlarının Çözümüne Doğru Yöntem, Strateji ve Politikalar”, Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAM) ve Ege Kadın Araştırmaları Derneği (EKAD).İzmir.
 • GÖREN, Z;(1998), Türk-Alman-İsviçre Hukukuna Göre Farklı Cinslerin Eşit Haklara Sahip Olması (Genel Eşitlik İlkesinin Bir Uygulama Biçimi), 2.Bası, İzmir: D.E.Ü Hukuk Fakültesi.
 • T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü; (Aralık 2000), Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kadın- Erkek Eşitliği Politikaları Paneli; Ankara.
 • T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü; (Mayıs 2000), Kentlerde Kadınların İş Yaşamına Katılım Sorunlarının Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Boyutları, Ankara.
 • T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü; (Kasım 1998), Cumhuriyet’in 75.Yılında Türkiye’de Kadının Durumu, Ankara.
 • T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü; (Nisan 2000), Popüler Kültür Ürünlerinde Kadın İstihdamını Etkileyebilecek Öğeler, Ankara.
 • T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü; (Aralık 1999), Töre Cinayetleri Panel Bildirileri, Ankara.
 • GÖREN ATAYSOY, Z;(Ankara-1991) Türk-Alman-İsviçre Hukukuna Göre Farklı Cinslerin Eşit Haklara Sahip Olmaları (Genel Eşitlik İlkesinin Bir Uygulama Hali), İzmir: D.E.Ü Hukuk Fakültesi.
 • T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü; (Temmuz 2000), Kadın 2000: 21. Yüzyıl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalkınma ve Barış (Pekin + 5 ), Ankara.
 • T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü; (Şubat 2000), Kırsal Alan Kadınının İstihdama Katılımı, Ankara.
 • T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü; (Nisan 2000), Sağlık Sektöründe Kadın, Ankara.
 • T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü; (Nisan 2000), Kadın İstihdamı İçin Yeni Perspektifler ve Kadın İşgücüne Muhtemel Talep, Ankara.
 • T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü; (Mayıs 2000), Kız Çocuklarının Mesleki Eğitime ve İstihdama Yönelimleri, Ankara.
 • Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK); Kadın İstihdamı Zirvesi (10-11 Şubat 2006), İstanbul.
 • T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü; (Ağustos 1999), İşgücü Yetiştirme Kurslarının Kadın İstihdamına Katkısı, Ankara.
 • T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü; (Ekim 1999), İzmir’de Kırsal Kadına Yönelik Eğitimin İstihdama Etkisi, Ankara.
 • T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü; (Kasım 1999), Yeni Üretim Süreçleri ve Kadın Emeği, Ankara.
 • İnsan Hakları Hukuku Çalışmaları; (Temmuz 2010), Kadın Hakları Uluslararası Hukuk ve Uygulama, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • DEĞER, M; (2005), Şemdinli mi?
 • Türkiye Araştırmalar Merkezi (TAM) Vakfı; (4 Ekim 2006), Avrupa’daki Türk Kadını: Almanya Örneğinden Hareketle Avrupa’da Yaşayan Türk Kadın Göçmenlerin Konumuna Dair Bir Analiz, Ankara.
 • ULUDAĞ, S; (Eylül, 1998), Kadınlar İçin Politikada Strateji ve Planlama, Kadın Araştırmaları Merkezi Yayınları.
 • KIRKPINAR, L; (İzmir, 1999), Türkiye’de Toplumsal Değişme ve Kadın, İzmir, Zeus Kitabevi.
 • Cumhuriyet Halk Partisi (CHP); (Haziran 2005), Laik, Demokratik, Tam Bağımsız Türkiye…Ancak Kadınlarla, Ankara.
 • CAPORAL, B; (1982), Kemalizmde ve Kemalizm Sonrasında Türk Kadını, Atatürk’ün Doğumunun 100.Yılı Dizisi:9, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara.
 • FINDIKÇI, A; (Mayıs 2010), Töre Cinayetleri Kürd Kültürünün Bir Parçası (mı)?, Ankara,İmaj Yayınevi.
 • T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü; (Kasım 1998), T.B.M.M. Kadının Statüsünü Araştırma Komisyonu Raporu, Ankara.
 • YARAMAN-BAŞBUĞU, A; (Ekim 1992), Elinin Hamuruyla Özgürlük, Sayı 151, Milliyet Yayınları, İstanbul.
 • ÖZSOY, Ş; (Eylül 1996), Kadınlarla Bir Asır, Çolakoğlu Yayıncılık, İstanbul.
 • SARIHAN, Z; (Temmuz 2006), Kurtuluş Savaşı Kadınları, Yunus Nadi 2006 Sosyal Bilimler Ödülü, 2.Basım, Ankara.
 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği; (1991), Kadınlar ve Siyasal Yaşam Eşit- Eşit Katılım, Yayın:4, Cem Yayınevi, İstanbul.
 • ÇEBER, E. ve AKÇİÇEK, E. (Ocak 2011), Anne Sütü ve Sütannelik , İzmir.
 • SOLAK, A; (09.09.2009), Bilge Köyü Olayı “HEGEM Mardin Raporu”, Hayat Boyu Eğitim Gelişim Derneği, Hegem Yayınları:24, Ankara.
 • BENSADON, N; (Mart 1990), Başlangıcından Günümüze Kadın Hakları, Cep Üniversitesi İletişim Yayınları.
 • USLU, A.D; (Temmuz 1999), 20.Yüzyıl Amerikan Edebiyatında Kadın, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir.
 • ŞİRİN, T; (Mart 1982), Kadınlar ve Siyasal Toplumsal Hayat, Birikim Yayınları Yerli Araştırmalar Dizisi:6, İstanbul.
 • AKILLIOĞLU, T; (Mart 1995), İnsan Haklarının Korunması Alanında Uluslararası Temel Belgeler, Genişletilmiş Üçüncü Basım, Sayı:101, Bilgi Yayınevi-SBF İnsan Kaynakları Merkezi,Ankara.
 • Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) Yarın Dergisi; (Ağustos 2009), Günümüz Türkiye’si Yorumuyla İZMİR İktisat Kongresi, Sayı:23,İzmir.
 • International Labour Office Geneva; Gender, poverty and employment: turning capabilities into entitlements.
 • ATAMAN, H; LGBTT Hakları İnsan Haklarıdır(2009), İnsan Hakları Gündemi Derneği, Birinci Baskı,Ankara.
 • ATAMAN, H;Nefret Suçlarıyla Mücadele Konferansları Konuşma Metinleri (2010), İnsan Hakları Gündemi Derneği, Birinci Baskı,Ankara.
 • ATAMAN, H; Avrupa Sosyal Şartı ve Uygulaması (2010), İnsan Hakları Gündemi Derneği, Birinci Baskı,Ankara.
 • ATAMAN, H; Ayrımcılığa Karşı Bir Adım At! (Ocak 2011), İnsan Hakları Gündemi Derneği, Birinci Baskı,Ankara.
 • ATAMAN, H.ve CENGİZ O.K; (2009),Türkiye’de Nefret Suçları, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Birinci Baskı,Ankara.
 • ATAMAN, H.ve CENGİZ O.K; (2009),Hate Crimes in Turkey, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Birinci Baskı,Ankara.
 • Human Rıghts Agenda Assocıatıon; 2003-2009 Actıvıty Report; Ankara.
 • Türkiye İstatistik Kurumu; (Nisan 2011), İstatistiklerle Kadın Women in Statistics 2010, Ankara.
 • İstanbul- Amargi Feminizm Tartışmaları; (Aralık 2011), Birinci Basım, Amargi Yayınevi.AYATA.G; ERYILMAZ.S; KALEM.S ;(Temmuz 2011); Ailenin Korunmasına Dair Kanun Kimi ve Neyi Koruyor? Hakim, Savcı, Avukat Anlatıları; İnsan Hakları Hukuku Çalışmaları 15 , İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 363, Birinci Baskı, İstanbul.
  AB Eşleştirme Projesi; Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi, Türkiye’de Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Açılan Kapılar.
  Dosya: Mahremiyet; Kadın Yazarlar Derneği, Feminist Düşün-Edebiyat-Kültür-Sanat Dergisi, Yerel Süreli Yayın, Yaz 2012, Sayı:2.
 • Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu; Psikolojik Taciz (Mobbing) İle Mücadelede İşletme Rehberi , Yayın No: 321, Mart 2012.
  ARGUNŞAH,H; Bir Cumhuriyet Kadını Şükufe Nihal, 2011,Timaş Yayınları, İstanbul.
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu; Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Medyanın Rolü Konulu Komisyon Raporu, Haziran 2012.
  Kadın Sağlığı ve Sağlık Hakları Dergisi; Zühre, Kürtaj Hakkı Sağlık Hakkıdır Kürtaj Hakkı Yaşam Hakkıdır, Haziran 2012.
  Kadın Yazarlar Derneği; Düşün- Edebiyat- Kültür- Sanat Dergisi, Her gün 8 Mart Her gün Mücadele, sayı 1, İlkbahar 2012.
  NEÜ Bülten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Özel Eki;Kadının Eli Erkeğin Eli ile Eşitama Farklı, Mart 2012.
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu; Faaliyet Raporu 24. Dönem 1. ve 2. Yasama Yılları, Eylül 2012.
  KIZILKAYA Hüseyin; Anasoyluluktan Günümüze Kadın, Psikoloji Dizisi-06, İlya İzmir Yayınevi, 2005.

Spc. Kıvanç HEKİM‘s donation;

 • Franca Rame Darıo Fo Kadın Oyunları-1; On bir Oyun,1997 Nobel Edebiyat Ödülü, Türkçesi: Füsun Demirel, Tiyatro Dizisi:4, Açılım Yayınları:5
 • Darıo Fo Franca Rame Kadın Oyunları-2; 1997 Nobel Edebiyat Ödülü, Türkçesi: Füsun Demirel, Tiyatro Dizisi:7, Açılım Yayınları:8

      Donations From Institution:

 • İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi; Kadın Araştırmaları Dergisi; Sayı: 10 Yıl: 2012
 • İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi; Kadın Araştırmaları Dergisi; Sayı: 11 Yıl: 2012
 • Edirne İl Merkezindeki Kadınlara Yönelik Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerileri Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Editör Yrd. Doç.Dr. Filiz SANAL
 • Kadın Kitabı Editör Münevver TEKCAN Umuttepe Yayın No: 96 Kadın Araştırmaları Dizisi:01
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi; Kadın/Woman 2000 Kadın Araştırmaları Dergisi/ Journal for Women’s Studies Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Yayınları June/Haziran 2013 Sayı 1
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi; Kadın ve Mekan/ Women in Space Kadın/Woman 2000 Kadın Araştırmaları Dergisi/ Journal for Women’s Studies  Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Yayınları December/ Aralık 2013 Sayı 2
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi; Gender at the Crossroads  Multi- disciplinary Perspectives; Edited by Nurten KARA International Conference on Women’s Studies, Aralık 20-22, 2009
 • Eastern Mediterranean University-Center for Women’s Studies  Doğu Akdeniz Üniversitesi – Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi ;” Gender Equality and the Law” International Conference on Gender Studies “, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hukuk”  Uluslararası Kadın/ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı Konferans Kitabı: Cilt 1, Famagusta, North Cyprus, October 3-5, 2012/ Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs 3-5 Ekim, 2012 Editörs/ Editörler Fatma Güven LİSANİLER, Süheyla Üçışık ERBİLEN
 • Eastern Mediterranean University-Center for Women’s Studies  Doğu Akdeniz Üniversitesi- Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi ;” Gender Equality and the Law” International Conference on Gender Studies “, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hukuk”, Uluslararası Kadın/ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı Konferans Kitabı: Cilt 2, Famagusta, North Cyprus, October 3-5, 2012/, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs 3-5 Ekim, 2012, Editörs/ Editörler Fatma Güven LİSANİLER, Süheyla Üçışık ERBİLEN
 • TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU HER ALANDAKİ KADIN İSTİHDAMININ ARTTIRILMASI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMİSYONU RAPORU Kasım 2013 KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU YAYINLARI NO: 12
 • TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET  MECLİSİ KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU  KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU FAALİYET RAPORU 24. DÖNEM 3. YASAMA YILI YAYIN NO: 13
 • Türk Yükseköğretiminde Kadın Katılımı Üzerine Bir Araştırma Editörler: Gülsüm SAĞLAMER, Mine G. Tan, Hülya ÇAĞLAYAN
 • MHFZKRLK DERGİ Feminist Düşün- Edebiyat- Kültür- Sanat; Belleğimizdeki Kadınlar: Fatma ALİYE

Assertion and Articles:

 • NAS,Selçuk; Tuğçe YUR; Denizci Eşlerinin Yaşam Mücadelesi Üzerine Nitel Bir Çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı.İzmir.
 • The trade union confederations in 2000; Women representation in the Nordic Countries.
 • BERGQVİST Christina; Women& politics in Sweden & Turkey, Uppsala University.
 • ÖSTBERG Kjell; History of Womens’ Movement in Sweden, Södertörn University College.
 • Electoral Quotas-Pros and Cons?- and the Need for International Comparative Research on the Use of Quotas; Stockholm Unıversity, Sweden, Department of Political Science Lenita Freidenvall, Speech given on November 22,2002 in İstanbul, Ka-der.
 • SOFUOĞLU KILIÇ, Nilgün;Butler’ı Schutz ile Okumak Toplumsal Cinsiyet Kavramı ve Cinsiyet Ayrımcılığının Bazı Göstergeleri Üzerine Bir Değerlendirme, Temmuz – Aralık 2010   4(8) : 83-93
 • ŞEN, Serdar; Laik ve Anti-Laik Söylemlerde Beden İmgesi-Söylemin ‘Beden’selleşmesi, (Bahar/2006), DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü.
 • MOROĞLU,Nazan; LL.M., Çocuk Gelinler Power Point Sunumu

 

We are ACCEPTING BOOK DONATIONS!!