Hakkımızda


DEKAUM

Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezin amacı; Türkiye’de insan hakları ve kadın sorunlarına ilişkin düşünsel açılıma katkı vermek için projeler üretecek kadroları yetiştirmeye yönelik, kamuoyunu aydınlatıcı eğitim faaliyetlerinde bulunmak, bu konularda çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde araştırma, inceleme ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, etkinlikler düzenlemek, katılmak ve desteklemektir.

İnsan hakları ve kadın hakları düşüncesini geliştirmeye, yaygınlaştırmaya ve kadının toplumdaki yerini yükseltmeye, kadın hakları konusunda bilinçlendirmeye yönelik eğitim etkinlikleri yapmak, yaptırmak; ulusal ya da uluslararası alanda kadın hakları ve sorunları ile ilgili her konuda araştırma, inceleme, proje çalışmaları yapmak, yaptırmak, yapılan etkinliklere katılmak, desteklemek; insan hakları, kadın hakları ve sorunları konularında ulusal ve uluslararası kongre, konferans, seminer gibi toplantılar düzenlemek ve bunlara katılmak; kadınlar başta olmak üzere, tüm insan hakları ihlallerinin kaldırılması, insan haklarının yerleştirilmesi ve korunmasına yönelik bilinçlendirme çabalarına destek çıkmak, yönlendirmek ve her türlü araçtan yararlanarak toplumu aydınlatmaya çalışmak; insan hakları, kadın hakları ve sorunlarına ilişkin yayınlar yapmak, yayınlara katılmak, desteklemek; konu ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan oluşan bir arşiv oluşturmak (https://dekaum.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2011/03/Kadin-Calismalari-Kaynakcasi.docx), (https://dekaum.deu.edu.tr/kutuphane/); üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın hakları ve sorunlarını; ekonomik, sosyal, kültürel, hukuki, siyasi tüm yönleriyle ele alan ders, seminer ve tezler verilmesini sağlamak ve bu konularda faaliyet gösteren diğer üniversitelerle dayanışmaya girerek etkinliklere öğretim elemanları ile öğrencilerin katılımını özendirmek ve gönüllü gruplar oluşturmak; kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile özel kişilerden gelecek talepleri değerlendirerek araştırma, inceleme, proje sunmak; yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak ve işbirliği yapmak DEKAUM’un çalışma alanlarıdır.