İlgili Kuruluşlar


Adnan Menderes Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

https://akademik.adu.edu.tr/aum/kadinsorunlari/

Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi(KATCAM)
http://katcam.akdeniz.edu.tr

Anadolu Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma, Uygulama ve Eğitim Merkezi

https://www.anadolu.edu.tr/universitemiz/merkezler/kadin-calismalari-arastirma-ve-uygulama-merkezi

Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM)
http://kasaum.ankara.edu.tr/

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı
http://www.ankara.edu.tr/institutes/sosyal

Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

https://atauni.edu.tr/iletisim/kadin-sorunlari-uygulama-ve-arastirma-merkezi-1

Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
https://www.atilim.edu.tr/tr/kasaum

Başkent Üniversitesi Kadın-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜKÇAM)
http://bukcam.baskent.edu.tr/

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAM)
http://kam.comu.edu.tr/

Çankaya Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KADUM)
http://kadum.cankaya.edu.tr/

Çukurova Üniversitesi Kadın Araştırma ve Uygulama Merkezi
https://kadaum.cu.edu.tr

Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAM)

https://ekam.ege.edu.tr/

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAM)
http://eskam.ogu.edu.tr/

Gazi Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
http://gazi.edu.tr/posts/view/title/kadin-calismalari-arastirma-ve-uygulama-merkezi

Gaziantep Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜKAMER)
http://gukamer.gantep.edu.tr/

Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM)
http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/

İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAUM)
 http://kadinarastirmalari.istanbul.edu.tr/

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları UygulamaveAraştırmaMerkezi
http://www.kaum.itu.edu.tr/

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKÇUKAM)

https://ikcukam.ikcu.edu.tr/

İzmir Ekonomi Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi(EKOKAM)

http://ekokam.ieu.edu.tr/

Karadeniz Teknik Üniversitesi  Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

http://www.ktu.edu.tr/kadinarastirmalari

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

http://kmu.edu.tr/kam

Kars Kafkas Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KSAUM)
http://kauksaum.kafkas.edu.tr/

Kastamonu Üniversitesi Toplum ve Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi 

https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/arastirma-ve-uygulama-merkezleri/toplumvekadin

Kocaeli Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM)
http://kasaum.kocaeli.edu.tr

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi 

https://cbukam.mcbu.edu.tr/

Marmara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

http://eskar.marmara.edu.tr/

Mersin Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (MERKAM)

http://www.mersin.edu.tr/akademik/kadin-sorunlari-uygulama-ve-arastirma-merkezi

Muğla Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (MÜKAMER)

Tel: (252) 211 10 00-211 17 61-211 16 64 Faks: (252) 223 84 91

Mustafa Kemal Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADMER)
http://www.mku.edu.tr/arastirma/kadmer/

Nevşehir Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi( NÜKÇAM)

https://nukcam.nevsehir.edu.tr/tr/iletisim

ODTÜ Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanlığı
http://www.gws.metu.edu.tr

Ondokuz Mayıs üniversitesi Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi

http://oktam.omu.edu.tr/tr

Pamukkale Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

http://www.pau.edu.tr/kasuam

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SUGENDER)

https://sugender.sabanciuniv.edu/

Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
www.saukam.sakarya.edu.tr

Süleyman Demirel Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi(SAUKAM)
http://kasaum.sdu.edu.tr

Trakya Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜKSAM)

https://tuksam.trakya.edu.tr/

Uşak Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
https://uksam.usak.edu.tr/iletisim

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi (YUKAM)

https://www.yyu.edu.tr/AkademikBirimler/iletisim/46