Yönetim Kurulu

 MERKEZ MÜDÜRÜ

Doç. Dr. Behiye KAZANCI
MÜDÜR

MÜDÜR YARDIMCISI

Dr. Öğr. Üyesi Cansu KOÇ BAŞAR
Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Pınar BACAKSIZ
Müdür Yardımcısı

YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. İkbal Sibel SAFİ
Yönetim Kurulu Üyesi
Prof.Dr. Mine AKKAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Doç.Dr. Hatice Zekavet KABASAKAL
CTS BİRİM KOORDİNATÖRÜ
Doç.Dr. Nalan TUNCER
Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Betül ERKANLI BAŞBÜYÜK
Yönetim Kurulu Üyesi