Kütüphanemiz


Merkezimiz arşivindeki kaynakların listesi aşağıdadır.

MEVCUT KİTAPLARIMIZ:

Işılay SAYGIN armağanı;

 • Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı (Aralık 1991); Türk Aile Ansiklopedisi, (3 Cilt), Ankara: T.C.Başbakanlık Aile Araştırmaları Kurumu Yayınları.
 • T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı. (1999). Türk Ailesinin Yaşadığı Mekanlara / Konutlara İlişkin Eğilimler. Bilim Serisi 114, Cilt 2, Ankara, Başbakanlık Basımevi.
 • T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı. (1998). Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan Terör Nedeniyle Göç Eden Ailelerin Sorunları. Bilim Serisi 115, Ankara, Özkan Matbaacılık Ltd.Şti.
 • ÇAKMAKLI, K; Aileler İçin Sosyal Hizmet, 2.Baskı, T.C. Devlet Bakanlığı Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları.
 • T.C.Devlet Bakanlığı Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı (1998); III.Aile Şurası
 • T.C.Devlet Bakanlığı; 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve Uygulanması.
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı; (Mart 1991), 8 Mart “Dünya Kadınlar Günü”.
 • T.C.Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı; (Mayıs 1997), Bizim Ailemiz-Üç Aylık Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, Sayı:2 Yıl:1, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • T.C.Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı; (Mart 1998), Bizim Ailemiz-Üç Aylık Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, Sayı:4 Yıl:2, Ankara, Takav.
 • T.C.Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı; (Temmuz 1998), Bizim Ailemiz-Üç Aylık Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, Sayı:5 Yıl:2, Ankara, Takav.
 • T.C.Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı; (Aralık 1998), Bizim Ailemiz-Üç Aylık Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, Sayı:6 Yıl:2, Ankara, Takav.

D.E.Ü Fen Fakültesi Armağanı;

 • Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi (13-16 Ekim 2009); 21.Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar: Değişim ve Güçlenme. (5 Cilt), Nisan 2010, D.E.Ü Fen Fakültesi, İzmir.

Prof.Dr. Tülay ÖZÜERMAN armağanı;

 • Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi (13-16 Ekim 2009); Kongre Özet Kitabı. D.E.Ü Fen-Edebiyat Fakültesi, İzmir.
 • DEMİR, Z; Almanya’da Yaşayan Türk Kadınları Durumları, Sorunları, Din ve Diyanet Algıları, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları (2010)
 • GÖREN, Z; Farklı Cinslerin Eşitliği Sempozyumu (17-18 Mayıs 1998), İzmir: D.E.Ü Hukuk Fakültesi.
 • ALTAN ARSLAN, Ş; T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik, (Aralık 2000), Ankara.
 • 4.Ulusal Kadın Çalışmaları Toplantısı (7-9 Eylül 1998); “Kadın Sorunlarının Çözümüne Doğru Yöntem, Strateji ve Politikalar”, Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAM) ve Ege Kadın Araştırmaları Derneği (EKAD).İzmir.
 • GÖREN, Z;(1998), Türk-Alman-İsviçre Hukukuna Göre Farklı Cinslerin Eşit Haklara Sahip Olması (Genel Eşitlik İlkesinin Bir Uygulama Biçimi), 2.Bası, İzmir: D.E.Ü Hukuk Fakültesi.
 • T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü; (Aralık 2000), Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kadın- Erkek Eşitliği Politikaları Paneli; Ankara.
 • T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü; (Mayıs 2000), Kentlerde Kadınların İş Yaşamına Katılım Sorunlarının Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Boyutları, Ankara.
 • T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü; (Kasım 1998), Cumhuriyet’in 75.Yılında Türkiye’de Kadının Durumu, Ankara.
 • T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü; (Nisan 2000), Popüler Kültür Ürünlerinde Kadın İstihdamını Etkileyebilecek Öğeler, Ankara.
 • T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü; (Aralık 1999), Töre Cinayetleri Panel Bildirileri, Ankara.
 • GÖREN ATAYSOY, Z;(Ankara-1991) Türk-Alman-İsviçre Hukukuna Göre Farklı Cinslerin Eşit Haklara Sahip Olmaları (Genel Eşitlik İlkesinin Bir Uygulama Hali), İzmir: D.E.Ü Hukuk Fakültesi.
 • T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü; (Temmuz 2000), Kadın 2000: 21. Yüzyıl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalkınma ve Barış (Pekin + 5 ), Ankara.
 • T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü; (Şubat 2000), Kırsal Alan Kadınının İstihdama Katılımı, Ankara.
 • T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü; (Nisan 2000), Sağlık Sektöründe Kadın, Ankara.
 • T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü; (Nisan 2000), Kadın İstihdamı İçin Yeni Perspektifler ve Kadın İşgücüne Muhtemel Talep, Ankara.
 • T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü; (Mayıs 2000), Kız Çocuklarının Mesleki Eğitime ve İstihdama Yönelimleri, Ankara.
 • Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK); Kadın İstihdamı Zirvesi (10-11 Şubat 2006), İstanbul.
 • T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü; (Ağustos 1999), İşgücü Yetiştirme Kurslarının Kadın İstihdamına Katkısı, Ankara.
 • T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü; (Ekim 1999), İzmir’de Kırsal Kadına Yönelik Eğitimin İstihdama Etkisi, Ankara.
 • T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü; (Kasım 1999), Yeni Üretim Süreçleri ve Kadın Emeği, Ankara.
 • İnsan Hakları Hukuku Çalışmaları; (Temmuz 2010), Kadın Hakları Uluslararası Hukuk ve Uygulama, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • DEĞER, M; (2005), Şemdinli mi?
 • Türkiye Araştırmalar Merkezi (TAM) Vakfı; (4 Ekim 2006), Avrupa’daki Türk Kadını: Almanya Örneğinden Hareketle Avrupa’da Yaşayan Türk Kadın Göçmenlerin Konumuna Dair Bir Analiz, Ankara.
 • ULUDAĞ, S; (Eylül, 1998), Kadınlar İçin Politikada Strateji ve Planlama, Kadın Araştırmaları Merkezi Yayınları.
 • KIRKPINAR, L; (İzmir, 1999), Türkiye’de Toplumsal Değişme ve Kadın, İzmir, Zeus Kitabevi.
 • Cumhuriyet Halk Partisi (CHP); (Haziran 2005), Laik, Demokratik, Tam Bağımsız Türkiye…Ancak Kadınlarla, Ankara.
 • CAPORAL, B; (1982), Kemalizmde ve Kemalizm Sonrasında Türk Kadını, Atatürk’ün Doğumunun 100.Yılı Dizisi:9, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara.
 • FINDIKÇI, A; (Mayıs 2010), Töre Cinayetleri Kürd Kültürünün Bir Parçası (mı)?, Ankara,İmaj Yayınevi.
 • T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü; (Kasım 1998), T.B.M.M. Kadının Statüsünü Araştırma Komisyonu Raporu, Ankara.
 • YARAMAN-BAŞBUĞU, A; (Ekim 1992), Elinin Hamuruyla Özgürlük, Sayı 151, Milliyet Yayınları, İstanbul.
 • ÖZSOY, Ş; (Eylül 1996), Kadınlarla Bir Asır, Çolakoğlu Yayıncılık, İstanbul.
 • SARIHAN, Z; (Temmuz 2006), Kurtuluş Savaşı Kadınları, Yunus Nadi 2006 Sosyal Bilimler Ödülü, 2.Basım, Ankara.
 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği; (1991), Kadınlar ve Siyasal Yaşam Eşit- Eşit Katılım, Yayın:4, Cem Yayınevi, İstanbul.
 • ÇEBER, E. ve AKÇİÇEK, E. (Ocak 2011), Anne Sütü ve Sütannelik , İzmir.
 • SOLAK, A; (09.09.2009), Bilge Köyü Olayı “HEGEM Mardin Raporu”, Hayat Boyu Eğitim Gelişim Derneği, Hegem Yayınları:24, Ankara.
 • BENSADON, N; (Mart 1990), Başlangıcından Günümüze Kadın Hakları, Cep Üniversitesi İletişim Yayınları.
 • USLU, A.D; (Temmuz 1999), 20.Yüzyıl Amerikan Edebiyatında Kadın, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir.
 • ŞİRİN, T; (Mart 1982), Kadınlar ve Siyasal Toplumsal Hayat, Birikim Yayınları Yerli Araştırmalar Dizisi:6, İstanbul.
 • AKILLIOĞLU, T; (Mart 1995), İnsan Haklarının Korunması Alanında Uluslararası Temel Belgeler, Genişletilmiş Üçüncü Basım, Sayı:101, Bilgi Yayınevi-SBF İnsan Kaynakları Merkezi,Ankara.
 • Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) Yarın Dergisi; (Ağustos 2009), Günümüz Türkiye’si Yorumuyla İZMİR İktisat Kongresi, Sayı:23,İzmir.
 • International Labour Office Geneva; Gender, poverty and employment: turning capabilities into entitlements.
 • ATAMAN, H; LGBTT Hakları İnsan Haklarıdır(2009), İnsan Hakları Gündemi Derneği, Birinci Baskı,Ankara.
 • ATAMAN, H;Nefret Suçlarıyla Mücadele Konferansları Konuşma Metinleri (2010), İnsan Hakları Gündemi Derneği, Birinci Baskı,Ankara.
 • ATAMAN, H; Avrupa Sosyal Şartı ve Uygulaması (2010), İnsan Hakları Gündemi Derneği, Birinci Baskı,Ankara.
 • ATAMAN, H; Ayrımcılığa Karşı Bir Adım At! (Ocak 2011), İnsan Hakları Gündemi Derneği, Birinci Baskı,Ankara.
 • ATAMAN, H.ve CENGİZ O.K; (2009),Türkiye’de Nefret Suçları, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Birinci Baskı,Ankara.
 • ATAMAN, H.ve CENGİZ O.K; (2009),Hate Crimes in Turkey, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Birinci Baskı,Ankara.
 • Human Rıghts Agenda Assocıatıon; 2003-2009 Actıvıty Report; Ankara.
 • Türkiye İstatistik Kurumu; (Nisan 2011), İstatistiklerle Kadın Women in Statistics 2010, Ankara.
 • İstanbul- Amargi Feminizm Tartışmaları; (Aralık 2011), Birinci Basım, Amargi Yayınevi.AYATA.G; ERYILMAZ.S; KALEM.S ;(Temmuz 2011); Ailenin Korunmasına Dair Kanun Kimi ve Neyi Koruyor? Hakim, Savcı, Avukat Anlatıları; İnsan Hakları Hukuku Çalışmaları 15 , İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 363, Birinci Baskı, İstanbul.
  AB Eşleştirme Projesi; Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi, Türkiye’de Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Açılan Kapılar.
  Dosya: Mahremiyet; Kadın Yazarlar Derneği, Feminist Düşün-Edebiyat-Kültür-Sanat Dergisi, Yerel Süreli Yayın, Yaz 2012, Sayı:2.
 • Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu; Psikolojik Taciz (Mobbing) İle Mücadelede İşletme Rehberi , Yayın No: 321, Mart 2012.
  ARGUNŞAH,H; Bir Cumhuriyet Kadını Şükufe Nihal, 2011,Timaş Yayınları, İstanbul.
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu; Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Medyanın Rolü Konulu Komisyon Raporu, Haziran 2012.
  Kadın Sağlığı ve Sağlık Hakları Dergisi; Zühre, Kürtaj Hakkı Sağlık Hakkıdır Kürtaj Hakkı Yaşam Hakkıdır, Haziran 2012.
  Kadın Yazarlar Derneği; Düşün- Edebiyat- Kültür- Sanat Dergisi, Her gün 8 Mart Her gün Mücadele, sayı 1, İlkbahar 2012.
  NEÜ Bülten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Özel Eki;Kadının Eli Erkeğin Eli ile Eşitama Farklı, Mart 2012.
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu; Faaliyet Raporu 24. Dönem 1. ve 2. Yasama Yılları, Eylül 2012.
  KIZILKAYA Hüseyin; Anasoyluluktan Günümüze Kadın, Psikoloji Dizisi-06, İlya İzmir Yayınevi, 2005.

Uzm. Kıvanç HEKİM armağanı;

 • Franca Rame Darıo Fo Kadın Oyunları-1; On bir Oyun,1997 Nobel Edebiyat Ödülü, Türkçesi: Füsun Demirel, Tiyatro Dizisi:4, Açılım Yayınları:5
 • Darıo Fo Franca Rame Kadın Oyunları-2; 1997 Nobel Edebiyat Ödülü, Türkçesi: Füsun Demirel, Tiyatro Dizisi:7, Açılım Yayınları:8

      Kurumlardan gelen:

 • İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi; Kadın Araştırmaları Dergisi; Sayı: 10 Yıl: 2012
 • İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi; Kadın Araştırmaları Dergisi; Sayı: 11 Yıl: 2012
 • Edirne İl Merkezindeki Kadınlara Yönelik Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerileri Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Editör Yrd. Doç.Dr. Filiz SANAL
 • Kadın Kitabı Editör Münevver TEKCAN Umuttepe Yayın No: 96 Kadın Araştırmaları Dizisi:01
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi; Kadın/Woman 2000 Kadın Araştırmaları Dergisi/ Journal for Women’s Studies Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Yayınları June/Haziran 2013 Sayı 1
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi; Kadın ve Mekan/ Women in Space Kadın/Woman 2000 Kadın Araştırmaları Dergisi/ Journal for Women’s Studies  Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Yayınları December/ Aralık 2013 Sayı 2
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi; Gender at the Crossroads  Multi- disciplinary Perspectives; Edited by Nurten KARA International Conference on Women’s Studies, Aralık 20-22, 2009
 • Eastern Mediterranean University-Center for Women’s Studies  Doğu Akdeniz Üniversitesi – Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi ;” Gender Equality and the Law” International Conference on Gender Studies “, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hukuk”  Uluslararası Kadın/ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı Konferans Kitabı: Cilt 1, Famagusta, North Cyprus, October 3-5, 2012/ Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs 3-5 Ekim, 2012 Editörs/ Editörler Fatma Güven LİSANİLER, Süheyla Üçışık ERBİLEN
 • Eastern Mediterranean University-Center for Women’s Studies  Doğu Akdeniz Üniversitesi- Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi ;” Gender Equality and the Law” International Conference on Gender Studies “, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hukuk”, Uluslararası Kadın/ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı Konferans Kitabı: Cilt 2, Famagusta, North Cyprus, October 3-5, 2012/, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs 3-5 Ekim, 2012, Editörs/ Editörler Fatma Güven LİSANİLER, Süheyla Üçışık ERBİLEN
 • TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU HER ALANDAKİ KADIN İSTİHDAMININ ARTTIRILMASI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMİSYONU RAPORU Kasım 2013 KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU YAYINLARI NO: 12
 • TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET  MECLİSİ KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU  KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU FAALİYET RAPORU 24. DÖNEM 3. YASAMA YILI YAYIN NO: 13
 • Türk Yükseköğretiminde Kadın Katılımı Üzerine Bir Araştırma Editörler: Gülsüm SAĞLAMER, Mine G. Tan, Hülya ÇAĞLAYAN
 • MHFZKRLK DERGİ Feminist Düşün- Edebiyat- Kültür- Sanat; Belleğimizdeki Kadınlar: Fatma ALİYE

Bildiri ve Makaleler:

 • NAS,Selçuk; Tuğçe YUR; Denizci Eşlerinin Yaşam Mücadelesi Üzerine Nitel Bir Çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı.İzmir.
 • The trade union confederations in 2000; Women representation in the Nordic Countries.
 • BERGQVİST Christina; Women& politics in Sweden & Turkey, Uppsala University.
 • ÖSTBERG Kjell; History of Womens’ Movement in Sweden, Södertörn University College.
 • Electoral Quotas-Pros and Cons?- and the Need for International Comparative Research on the Use of Quotas; Stockholm Unıversity, Sweden, Department of Political Science Lenita Freidenvall, Speech given on November 22,2002 in İstanbul, Ka-der.
 • SOFUOĞLU KILIÇ, Nilgün;Butler’ı Schutz ile Okumak Toplumsal Cinsiyet Kavramı ve Cinsiyet Ayrımcılığının Bazı Göstergeleri Üzerine Bir Değerlendirme, Temmuz – Aralık 2010   4(8) : 83-93
 • ŞEN, Serdar; Laik ve Anti-Laik Söylemlerde Beden İmgesi-Söylemin ‘Beden’selleşmesi, (Bahar/2006), DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü.
 • MOROĞLU,Nazan; LL.M., Çocuk Gelinler Power Point Sunumu
 • (https://dekaum.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2011/03/Kadin-Calismalari-Kaynakcasi.docx) Hazırlayanlar: Hazal TIRNAKÇI, Ayşem MEKENGEÇ
 • NOT: Kitap bağışlarınız kabul edilmektedir.