DEKAUM I. KADIN ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU “EDEBİYAT VE SANATTA TARİH DIŞINDA BIRAKILANLAR” 3–4 KASIM 2016

Yayınlanma Tarihi: 23-12-2015

Değerli Araştırmacılar,

19.yüzyılın son dönemi ve 20. yüzyılın ilk yıllarına tanıklık etmiş ‘kadın’ sanatçı ve edebiyatçılarımızın büyük bir bölümü ne yazık ki bugün yeterince tanınmamaktadır. Dönemlerinde ve sonrasında kronik algı ve eril bakışın dışlayıcı etkisiyle görünürlükleri ve isimleri ya silinmiş ya da çok kısıtlı bir çevre içinde kalmıştır. Bu bağlamda, sanat ve düşünce tarihimizin disiplinler arası bir etkileşim ve üretim ile tamamlanması, yeniden yazılması ve irdelenmesi için bu alanda çalışan araştırmacıları, sanatçıları bir araya gelmeye, birlikte düşünmeye, tartışmaya ve bilgiyi paylaşmaya davet ediyoruz.

Edebiyat ve sanatın dışında bırakılan kadınları, üretimden alımlama süreçlerine kadar tarihin dışında bırakılma nedenlerini ve sonuçlarını araştıralım, bugünü ve yarınımızı eşit bir anlayışta kurmak için geçmişi irdeleyelim, inceleyelim.

Sempozyum genel başlıkları:

  • Toplumsal cinsiyet ve benlik inşası
  • Güzellik, beden algısı ve temsiliyet
  • Mekân ve zaman algısı, temsil ve dönüşüm
  • Arzu, yasa ve yasadışının yaratılma stratejileri
  • Yaratma süreci, etkilenme endişesi, sanatsal otorite
  • Dil, toplumsal cinsiyet ve yaratma stratejileri
  • Edebiyat/sanatta cinsellik, cinsiyet, toplumsal cinsiyet
  • Değerler, gelenekler ve hiyerarşik söylemin yeniden üretimi, aşındırma stratejileri
  • Sınıf, etnisite, cinsiyet ilişkileri, temsiliyet
  • Kadın imgesindeki dönüşüm

(Bildiri özetleri 300–500 sözcük olarak dekaumsemp2016@deu.edu.tr mail adresine gönderilebilir).

Önemli tarihler:

Bildiri Özeti ve Poster Bildiri Son Gönderim Tarihi: 15 Mayıs 2016

Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulma Tarihi: 6 Haziran 2016

Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 3 Ekim 2016

Sempozyumla ilgili detaylı bilgiye http://dekaumsempozyumu2016.deu.edu.tr/ linkinden ulaşabilirsiniz.