DEU Akademik ve İdari Çalışan Cinsiyet Dağılımı Haritası

Yayınlanma Tarihi: 14-05-2018

Bu çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin güncel verilerinden hareket ederek ortaya konacak tabloda cinsiyet dağılımını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Veriler ışığında ortaya konacak fotoğraftan, akademik personelin fakülte ve bölüm bazındaki cinsiyet dağılımının, yönetsel yapılanmada kadın akademisyenlerin yoğunluğunun okunabileceği düşünülmektedir. Cinsiyet dağılımı, gerek akademik basamaklardaki paylaşım, çalışma alanlarındaki dağılım, yönetim kadrolarındaki yoğunluklar bakımından irdelenecektir.