DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISININ KİŞİSEL GELİŞİM YÖNELİMİ ARACILIĞIYLA KARİYER İYİMSERLİĞİ VE KARİYER UYUMLULUĞUNA ETKİSİ

Yayınlanma Tarihi: 09-12-2016

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BAP BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN ARAŞTIRMA PROJEMİZ TAMAMLANMIŞTIR. 

kapak2

 

ÖZET

Projenin temel amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi lisans öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algısının incelenmesidir. Bu bağlamda ilk olarak toplumsal cinsiyet algısının yaş, cinsiyet, sınıf düzeyi ve cinsiyet rolü değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Ardından da toplumsal cinsiyet algısının kişisel gelişim yönelimi değişkeni aracılığıyla kariyer iyimserliği ve kariyer uyumluluğuyla ilişkisi test edilmiştir.

Araştırmaya Dokuz Eylül Üniversitesi’nde lisans öğrenimine devam eden 2255 öğrenci (1238 kadın, 1017 erkek) katılmıştır. Katılımcılara “Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği”, “Kariyer Geleceği Ölçeği”, “BEM Cinsiyet Rolleri Envanteri”, “Kişisel Gelişimi Yönelimi Ölçeği-II” ve “Kişisel Bilgi Formu” uygulanmıştır. Araştırmanın ilk amacı doğrultusunda frekans dağılımları hesaplanmış ardından t-testi ve tek yönlü ANOVA yapılmıştır. Araştırmanın ikinci amacı doğrultusunda hipotetik modelin test edilmesi için yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır.

Araştırmanın ilk amacı doğrultusunda yapılan analizler toplumsal cinsiyet algısının cinsiyete, yaşa, cinsiyet rolüne göre anlamlı bir farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Araştırmanın ikinci amacı doğrultusunda yapılan yol analizi sonucunda da eşitlikçi toplumsal cinsiyet algısı ile kariyer iyimserliği ve kariyer uyumluluğunun kişisel gelişim yönelimi değişkeni aracılığıyla ilişkili olduğu belirlenmiştir.

Araştırma sonuçları, üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algısını geliştirmeye yönelik farkındalık eğitimleri yapmanın ve kariyer farkındalığını arttırmaya yönelik yapılan çalışmalarda kariyeri etkileyen önemli bir faktör olarak toplumsal cinsiyet algısının değerlendirilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Anahtar kelimeler: toplumsal cinsiyet, kalıp yargılar, cinsiyet rolleri, kariyer iyimserliği, kariyer uyumluluğu, kişisel gelişim yönelimi, üniversite öğrencileri

NOT: PROJE RAPORUNUN TAMAMINA ULAŞMAK İSTEYENLER dekaum@deu.edu.tr mail atabilirler.