II. Ulusal Üniversite Kadın Araştırma Merkezleri Kongresi

Yayınlanma Tarihi: 28-04-2015

II. Ulusal Üniversite Kadın Araştırma Merkezleri Kongresi, 24-25 Nisan 2015 tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştirildi.

II kongre afis

2014 yılında DEKAUM (Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi) ve EKAM (Ege Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi) ortaklığında gerçekleştirilen birinci kongrenin ardından bu yıl düzenlenen ikinci kongre, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi(AKAUM) ve Osmangazi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAM)  işbirliğinde düzenlendi.

Kongreye yirmiden fazla üniversitenin Kadın Araştırma Merkezi temsilcileri katıldılar ve bir günlük yoğun bir çalışma gerçekleştirdiler.