MEDYAYA ÇAĞRI

Yayınlanma Tarihi: 15-12-2015

Medyaya Çağrı:
Kadın Cinayetleri Önlenebilir!
Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Konferansı ile başlayan Kadın Cinayetleri Önlenebilir Kampanyası medyaya yönelik çalışmalar ile sürüyor. Kadın Cinayetlerini haberleştirmede maalesef zayıf olan karne notunu yükseltmesi, kadın cinayetlerini önlemekte üstüne düşeni yapması için medyaya çağrımız: Kadın Cinayetleri Haberleştirme Kılavuzu’ndan yararlanın!
Kadın Cinayetleri Eylem Araştırması; Kadın katillerinin cezalarını azaltmak için kimi zaman kendilerini tutuklayan kolluk güçlerinden fikir aldıklarını kimi zaman da cinayetleri haberleştirirken meşrulaştıran medyadan esinlendiklerini, anlık öfkeyle öldürmekten çok; incelikle hesaplayarak kadınları adeta “infaz” ettiklerini gösterdi.

Medya Analizi sonuçlarına göre ise:

• Kadın Cinayetleri medyada herhangi bir “3. Sayfa” haberi, “adli olay” olarak yer almaktadır. Gazeteler haberlere % 74, Haber siteleri % 66 oranında “adli olay” olarak yer vermekte.
• Gerek sayısı gerekse konumu itibariyle haberler görünür değildir.
• Haberler genellikle cinayet/olay odaklıdır.
• İnternet haberleri görece daha iyi durumdadır, televizyon haberleri ise kadın cinayetlerine en az yer veren ve aynı zamanda en olumsuz söylemi üreten alandır.
• Haberler, kadın cinayetlerini sıradanlaştıran hatta meşrulaştıran ifadeler içermektedir.

Araştırmamızın saha çalışması esnasında, öldürülen bir kadının annesi, katil damadın mahkemede tahrik indiriminden yararlanmak için gazete haberlerinde yer alan “bahaneleri” okuyarak tekrarladığını aktardı. Siz o kadın katiline “bahane” üreten gazeteciler olmak istemezdiniz muhakkak! Biz de sizler için genel sorumlulukları ve kadın cinayetlerini haberleştirirken dikkat edilmesi gerekenleri derleyen bir kılavuz hazırladık: 

 

 

 

İletişim: Filmmor Kadın Kooperatifi / 0212 – 251 59 94 / info@filmmor.com / www.filmmor.org

Filmmor Kadın Kooperatifi’nin Van Kadın Derneği, Ceren Kadın Derneği, İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi, İzmir Kadın Dayanışma Derneği, Kadın Dayanışma Vakfı, KAMER Vakfı, Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile yürüttüğü kampanya Avrupa Birliği ve Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin desteğiyle yapılmaktadır.