Soma’daki Çocuklar için DEKAUM-SKS Sosyal Hizmetler-GSF İşbirliği

Yayınlanma Tarihi: 09-01-2018

Üniversitemizin Eylül Soma’da adlı sosyal sorumluluk projesinin çocuk oyunları bölümü, Dekaum koordinatörlüğünde bir araya gelen Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü ve Film Tasarımı Bölümü gönüllü öğrenci ve öğretim elemanlarınca üstlenildi. 

EYLÜL SOMA’da, üniversitemizin rektörlüğüne bağlı SKS – Sosyal Hizmetler Birimi’nin genel organizasyonunda 15–16 Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu proje, üniversitemiz öğrenci ve öğretim elemanlarının gönüllülük esası ile bir araya geldikleri bir sosyal sorumluluk projesidir. Proje, Eylül 2014’te başlanmış, Soma faciasından sonra üniversitemizde gelişen hassasiyetler doğrultusunda bir destek projesi olarak tasarlanmıştır. Bu çerçevede amaç, Soma ve çevresinde yaşayan ilköğretim 1. ve 2. sınıf çocuklarına kültürel bir üretimle ulaşmak olmuştur.  OtobüsSanatın, gerçek yaşama dokunması gerektiğini düşünen bu grup, Soma’lı çocuklar için bir çocuk oyunu ve bir kukla oyunu üretmeye gönüllü oldular. Sahne Sanatları Bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Yasemin SEVİM yöneticiliğinde, Dramatik Yazarlık Araştırmaları başlıklı derste bölgede yaşayan çocuklar için özel olarak tasarlanan çocuk oyunları yazdırılmıştır. Bunlar, faciaya yönelik hassasiyetlerin dikkate alınarak yazıldığı çocuk oyunlarıdır. Bu amaçla yazılan dört oyundan Lela ile Patya Soma’da sahnelenmek üzere seçilmiştir.IMG_7154Sahne Tasarımı üçüncü sınıf Kukla Yapım Teknikleri ve tasarımı dersinde Öğr. Gör. Ayten Öğütçü ve Araş. Gör. Işınsu Aslan yöneticiliğinde  Kobacan ile Dostları adlı kukla oyunu yine gönüllü öğrenciler tarafından yazılmış, kuklalar tasarlanmış ve üretilmiştir.IMG_7137Film Tasarımı Bölümü’nden gönüllüler, Yard. Doç. Dr. Sabire BATUR öncülüğünde bu sosyal sorumluluk projesinin her aşamasını kaydettiler, Haziran ayında belgesel çalışma gösterimde olacak.FotoğrafAyrıca, yine çocuklar için tasarlanan bir boyama kitabı da etkinlik sırasında çocuklara dağıtılmıştır. Bütün bu çalışmalar, 15 ve 16 Nisan 2015 tarihlerinde, her oturumda 250–300 çocuk seyirci olmak üzere toplam 7 oturum ve yaklaşık 2.350 çocuk seyirciye ulaşmak şeklinde gerçekleşmiştir. Herkes zamanı ve gücü yettiğince projeye destek vermiştir. Üniversitemizin başlattığı bu projenin bir parçası olduğumuz için gurur duyuyoruz.