Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Üniversite İçin Çalıştay

Yayınlanma Tarihi: 12-05-2015

YÖK, 7 Mayıs 2015’te Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin üniversitelerdeki mevcut durumunun ve bunlarla ilişkili eylem planının görüşüldüğü bir çalıştay düzenledi. Bu çalıştayda dört çalışma grubu, toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında farklı meselelere yoğunlaşarak tartışma üretip görüş alışverişinde bulundu.

Tema 1: Toplumsal cinsiyet eşitliği dersinin zorunlu ders olarak müfredata entegre edilmesi, (çalışma raporu için tıklayınız)

Tema 2: Üniversitelerin akademik ve idari personeline, toplumsal cinsiyet farkındalığının kazandırılması, (çalışma raporu için tıklayınız)

Tema 3: Üniversitelerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin genel kabul görünürlüğünün sağlanması, (çalışma raporu için tıklayınız)

Tema 4: Üniversite ortamında şiddet, cinsel taciz, istismar ve mobbing, (çalışma raporu için tıklayınız)

Konu ile ilgili haber için tıklayınız